Dr. Günter Geyer ocenený vysokým slovenským vyznamenaním

25. 10. 2017
Kooperativa
2 minúty

Predseda Wiener Städtische Versicherungsverein Dr. Günter Geyer v utorok večer prevzal z rúk veľvyslanca Slovenskej republiky Petra Mišíka „Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí“.

Dr. Günter Geyer je známy ako priekopník v oblasti poisťovníctva v strednej a východnej Európe. V roku 1991 založil v Bratislave spoločnosť Kooperativa ako prvú súkromnú a zahraničnú poisťovňu v postkomunistických krajinách. Okrem ekonomickej a sociálnej angažovanosti mu leží na srdci aj približovanie umenia a kultúry krajín SVE, najmä Slovenskej republiky. „Teším sa, že môžem Dr. Günterovi Geyerovi odovzdať „Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí“. Dr. Geyer už mnoho rokov výrazne prispieva k rozvoju slovensko-rakúskych vzťahov, pričom treba vyzdvihnúť, že sa popri svojich veľmi úspešných ekonomických aktivitách výrazne angažuje aj v oblasti umenia a kultúry. Prispieva tým veľmi výraznou mierou k zviditeľneniu Slovenska v Rakúsku“, uvádza Peter Mišík, veľvyslanec Slovenskej republiky.

Dr. Geyer sa cíti byť vyznamenaním poctený: „Umelecká a kultúrna tvorba vytvára identitu, ak chceme krajinu a jej ľudí spoznať a pochopiť, tak v dielach umelcov, či už maliarov, hudobníkov alebo architektov objavíme fazety, ktoré by inak pre nás ostali skryté. Angažovanosť, presahujúca hranice krajín v oblasti kultúry a umenia, je pevnou súčasťou našej koncernovej filozofie. Toto vysoké vyznamenanie vnímam ako uznanie a ocenenie zamestnancov Wiener Städtische a Kooperativy a veľmi sa teším, že ho smiem v zastúpení za mnohých iných prevziať.

Spoločnosť Wiener Städtische Versicherungsverein v spolupráci so Slovenským inštitútom a Slovenským veľvyslanectvom pripravila mnoho umeleckých projektov, okrem iného bola v roku 2013 slovenská umelkyňa Dorota Sadovská poverená zahalením sídla koncernu Ringturm, len o rok neskôr sa konal slávnostný koncert „Under my Spell“ Oscara Rozsu so sopranistkou Adrianou Kučerovou vo viedenskom Dóme sv. Štefana. V rámci cyklu „Architektúra v Ringturme“ sa v roku 2016 predstavilo vzácne kultúrne dedičstvo drevených kostolíkov na Slovensku.

Vienna Insurance Group (VIG), s hlavným akcionárom Wiener Städtische Versicherungsverein, je so svojimi tromi spoločnosťami, Poisťovňou Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, Komunálnou poisťovňou, a.s., Vienna Insurance Group a Kooperativou poisťovňou, a.s., Vienna Insurance Group, lídrom na slovenskom trhu.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám