Kooperativa získala cenu za uplatňovanie etických princípov

09. 06. 2022
Kooperativa
1 minúta

Poisťovňa Kooperativa získala Veľkú cenu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2021.

Ide o ocenenie dôveryhodných subjektov, korektného správania sa podnikateľov, spoľahlivých obchodných partnerov a tých, ktorí majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti a sú zároveň inšpiráciou pre ostatných. Do 19. ročníka sa zapojilo 17 spoločností.
„Som osobne šťastný, že komisii neuniklo pôsobenie našej spoločnosti v oblasti poskytovania služieb za posledné dva roky. Tieto dva roky boli náročné pre každého z nás a zvlášť pre takú spoločnosť, akou je Kooperativa, ktorá obsluhuje takmer 1,5 milióna klientov," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Vladimír Bakeš. 

Ocenenie vníma poisťovňa pozitívne aj z pohľadu svojich základných hodnôt, ktorými sú dôveryhodnosť, stabilita a modernosť. Hodnotiaca komisia súťaže odporučila udeliť Veľkú cenu SOPK za rok 2021 okrem Kooperativy aj spoločnosti Rona. Prihliadala pri tom na vlastné hodnotenia i úroveň plnenia jednotlivých kritérií. „Dospeli sme do nového štádia oceňovania firiem. V dnešnej dobe sú to firmy, ktoré predstavujú novú generáciu – ľudí aj výrobkov,“ vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók.

Do súťaže sa mohol písomne prihlásiť každý člen SOPK, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo službách najmenej tri roky a je registrovaný na území SR.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám