Potvrdený rating „A+“ so stabilným výhľadom pre Vienna Insurance Group

04. 09. 2018
Kooperativa
1 minúta

VIG ostáva v súčasnosti podnikom s najvyšším ratingom v rámci indexu ATX

Medzinárodná ratingová Agentúra Standard & Poor’s (S&P) 30. augusta 2018 opätovne potvrdila pre koncern Vienna Insurance Group (VIG) rating „A+“ so stabilným výhľadom.

Profil obchodného rizika: silný
Standard & Poor’s hodnotí profil obchodného rizika VIG ako „silný“. Zdôvodňuje to prvenstvom na trhoch Rakúska, strednej a východnej Európy a širokým portfóliom produktov v oblasti neživotného, životného a zdravotného poistenia. Medzi ďalšie rozhodujúce faktory pre toto vynikajúce hodnotenie zo strany S&P patrí stratégia viacerých značiek a dobre zavedená stratégia viacerých odbytových ciest spolu s diverzifikáciou podľa geografických a produktových špecifických kritérií. Ako konkurenčná výhoda je vnímaná spolupráca s Erste Group, predĺžená až do roku 2033, a s tým spojená podpora bankopredaja.

Profil finančného rizika: Veľmi silný
Kapitálové vybavenie VIG spĺňa kritéria pre rating „AAA“. Miera solventnosti Vienna Insurance Group bola v súvislosti s danou úrokovou senzibilitou vyzdvihnutá ako solídna. Okrem toho sa pozitívne spomína dobrá rentabilita a zlepšená efektivita nákladov. Za silnú stránku sa považuje „mimoriadne“ vysoká likvidita VIG. S&P osvedčila manažmentu Vienna Insurance Group konzistentnú a úspešnú realizáciu plánovaných opatrení, určených na dosiahnutie koncernových ako aj špecifických odvetvových cieľov.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám