SVETOVÝ DEŇ MOZGOVÝCH NÁDOROV. Overenie onkodiagnózy v zahraničí je súčasťou životného poistenia

08. 06. 2021
Kooperativa
4 minúty

Tak ako každý rok, aj aktuálny 8. jún sa nesie v znamení Svetového dňa nádorov mozgu. Význam osvety o tomto type onkologického ochorenia každým rokom narastá vzhľadom na narastajúci počet pacientov. Najmä v skupine detí a ľudí mladších ako 40 rokov patria nádory mozgu za najrizikovejšie spomedzi všetkých druhov rakoviny. Nielen v súvislosti s týmto dňom sa k pomoci onkologickým pacientom v ich neľahkej situácii pripája aj poisťovňa KOOPERATIVA. V rámci produktov životného poistenia majú klienti poisťovne k dispozícii službu Druhý medicínsky názor, vďaka ktorej môžu klienti - pacienti s diagnostikovanou rakovinou - poslať svoju dokumentáciu na posúdenie aj do niektorej zo zahraničných kliník, špecializujúcich sa na daný typ onkoochorenia.

Podľa prognóz NCZI pribudne za rok 2021 na Slovensku až 40-tisíc novo-diagnostikovaných onkologických pacientov. Medzi Slovenskom a zvyškom Európy panuje obrovský rozdiel v dostupnosti modernej diagnostiky a liečby, čo sa premieta aj do vysokej miery úmrtnosti na onkologické ochorenia. Rakovine u nás denne podľahne v priemere 38 ľudí. Vďaka napredovaniu medicíny vo svete však neustále pribúdajú inovatívne spôsoby diagnostiky a liečby rakoviny, ktoré výrazne zvyšujú šancu na vyliečenie a dlhší život.

Stav pacienta posúdia na diaľku aj ďalší experti zo zahraničia
Slovenskí pacienti majú vďaka poisteniu v KOOPERATIVE dostupnú službu, ktorá pomáha riešiť situáciu ľudí s rakovinou a vo svete je bežne využívanou možnosťou lekárskej konzultácie. Ide o doplnkový diagnostický postup, ktorý sa označuje ako tzv. Druhý medicínsky názor a spočíva v možnosti overiť doma stanovenú diagnózu pacienta aj u ďalších špecialistov zo zahraničných kliník. Tí môžu vďaka im dostupnej, konkrétne špecializovanej diagnostike a skúsenostiam s liečbou pacientov z celého sveta doplniť detailnejšie dáta o špecifikách konkrétneho nádorového ochorenia. „Pacient touto formou získava ešte detailnejší obraz o svojom stave a ošetrujúci lekári na Slovensku viac informácií od kolegov v zahraničí pre optimálne nastavenie jeho liečby,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a ďalej dodáva: „Hľadanie a oslovovanie úzko-špecializovaných odborníkov zo zahraničia v prípade nečakanej vážnej diagnózy už nemusí ostať na pleciach samotných pacientov, ich rodín a domácich onkológov. Nezávislé overenie diagnózy a liečby formou druhého medicínskeho názoru zo zahraničia im sprostredkuje rýchlo, komfortne a bezplatne priamo naša poisťovňa. Stačí, aby mali uzavreté životné poistenie.“

Správa zo zahraničnej kliniky v slovenčine už do 10 dní 
Služba Druhý medicínsky názor je v KOOPERATIVE štandardnou súčasťou viacerých produktov životného poistenia. Znamená to, že v rámci životnej poistky klienti získajú nielen možnosť zvoliť si špecifické poistné krytie mixom jednotlivých rizík, napríklad pripoistenie onkologických chorôb, ale majú automaticky k dispozícii aj možnosť overenia správnosti diagnózy a stanovenej liečby v prípade, ak by vážne ochoreli.

„Po stanovení diagnózy domácimi odborníkmi odporúčame klientom ihneď kontaktovať našu špecializovanú infolinku 0800 601 468, kde ich skúsení operátori prevedú celým procesom a následne urobia v ich mene všetky potrebné kroky pre zaslanie dokumentácie do zahraničia,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová. Z ponuky odporúčaných zdravotníckych zariadení, ktoré sa dlhodobo venujú diagnostike a liečbe daných typov ochorenia, si klient vyberie konkrétnu kliniku, kam budú odoslané zdravotné záznamy poskytnuté jeho ošetrujúcim lekárom. „Celý proces trvá maximálne 10 dní. Komplexná správa zo zahraničia preložená do slovenského jazyka, uložená aj v elektronickej podobe na USB nosiči, príde pacientovi domov kuriérom. Pacient môže tento rozšírený posudok okamžite zdieľať so svojím lekárom,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: „Služba Druhý medicínsky názor dokáže byť skutočne výraznou pomocou pre pacientov. Podľa štatistík spoločnosti MediGuide International, ktorá ju sprostredkováva, vedie približne v 90 % posudzovaných prípadov k upresneniu diagnózy alebo návrhu na doplnenie postupov liečby.“

Viac informácií o službe Druhý medicínsky názor nájdete na stránke poisťovne.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám