Víťazom Ceny verejnosti v súťaži Hermes Komunikátor roka za rok 2021 je Poisťovňa Kooperativa

31. 03. 2022
Kooperativa
1 minúta

Poisťovňa Kooperativa v minulom roku presvedčila tak odbornú, ako aj laickú verejnosť a zo súťaže si odniesla dve dôležité ocenenia. Po prvýkrát získala v kategórii Poisťovníctvo Cenu verejnosti a zároveň sa stala druhou najlepšie komunikujúcou poisťovňou. 

„Sme nesmierne radi, že nový komunikačný koncept poisťovne, ktorý sme predstavili verejnosti pred niekoľkými mesiacmi, nezostal bez povšimnutia. Je to ocenenie výbornej práce celého komunikačného a marketingového tímu a všetkých kolegov,“ uviedol Juraj Mičko, riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie poisťovne Kooperativa.

Hermes Komunikátor roka je jediným ocenením spôsobu komunikácie inštitúcií z vybraných oblastí so zákazníkom. V minulom roku sa opieral o výsledky kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK uskutočneného na vzorke 12 000 respondentov za jedenásť mesiacov minulého roka.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám