Predzmluvná starostlivosť

IPID zodpovednosť zdrav.zariadenie 60_20201512_1 IPID zodpovednosť neštát. zdrav. zariadenie 60_20201512_1 IPID zodpovednosť poľovník 61_20201512_1 IPID zodpovednosť projektant 65_20201512_1 IPID zodpovednosť znalec, tlmočník, prekladateľ 145_20201512_1 IPID zodpovednosť rybárska, lesná stráž 148_20201512_1 IPID zodpovednosť dražobník 147_20201512_1 IPID zodpovednosť geodet, kartograf 150_20201512 IPID zodpovednosť advokát 154_20201512_1 IPID zodpovednosť audítor 155_20201512_1 IPID zodpovednosť daňový poradca 156_20201512_1 IPID zodpovednosť notár 158_20201512_1 IPID zodpovednosť účtovník 159_20201512 IPID zodpovednosť veterinár 160_20201512 IPID zodpovednosť strážna služba 161_20201512 IPID zodpovednosť exekútor 162_20201512 IPID zodpovednosť zasieľateľ 164_20201512 IPID zodpovednosť správca konkurznej podstaty 168_20201512 IPID zodpovednosť EnviroMax 450_20201512_1 IPID zodpovednosť medzinárodná preprava CMR 365_20201512_1 IPID zodpovednosť sprostredkovateľ poistenia 185_20201512_1 IPID zodpovednosť správca bytových domov 265_20201512_1 IPID zodpovednosť vnútroštátna preprava 363_20201512_1 IPID zodpovednosť mediátor 184_20201512_1 IPID zodpovednosť autobusového prepravcu AUTOCAR TPL 362_20201512_1 IPID Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK 169_20211501_1 IPID zodpovednosť zamestnanca Výkon povolania bez starosti 183_20221502 IPID zodpovednosť zamestnanca Výkon povolania bez starosti_skupinové poistenie 283_20221502