Vyhrajte s elektronickou komunikáciou

Bez papiera je to rýchlejšie, pohodlnejšie a ekologickejšie

Aktivujte si elektronickú komunikáciu a hrajte o
100 x poukážku v hodnote 60 EUR do lekárne alebo na čerpaciu stanicu.

Do súťaže sa zapojíte jednoducho:

  • udelíte súhlas s elektronickou komunikáciou
  • udelíte súhlas so súťažou
  • máte aktívny klientsky portál alebo ho pri súťaži dáte aktivovať

Výhercov žrebujeme každý mesiac, mená výhercov zverejníme na tejto stránke. Súťaž trvá od 2.4.2024 do 30.6.2024. Plné znenie pravidiel nájdete tu.

Chcem súťažiť a nastaviť elektronickú komunikáciu

Spolu za zelenší život

Komunikujte s nami elektronicky a ekologicky. 

Prostredníctvom e-mailu alebo SMS (elektronicky) budeme zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv alebo poistných udalostí. Zasielaný dokument je zabezpečený heslom. Elektronicky posielame napríklad dokumenty: poistka (potvrdenie o poistení), predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, výzvy, oznámenia a pod. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: