Elektronická komunikácia

Spolu za zelenší život

Komunikujte s nami elektronicky a ekologicky. Prostredníctvom e-mailu alebo SMS (elektronicky) budeme zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv alebo poistných udalostí. Zasielaný dokument je zabezpečený heslom. Elektronicky posielame napríklad dokumenty: poistka (potvrdenie o poistení), predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, výzvy, oznámenia a pod. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom. 

Chcem nastaviť elektronickú komunikáciu

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: