ESPA Stock Europe Property

Charakteristika fondov Asset Managementu SLSP a fondov ERSTE SPARINVEST

ISIN: AT0000613617

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:  http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

Vývoj fondu

Vývoj fondu
ObdobieHodnota
June 2006306.335059
December 2007247.167231
July 2009134.48
February 2011198.22
September 2012198.21
March 2014240.62
October 2015322.15
May 2016313.88
August 2016319.03
December 2016293.21
April 2017310.68
August 2017312.58
December 2017318.93
April 2018319.44
July 2018339.9
November 2018317.38
March 2019340.4
July 2019336.01
November 2019365.53
March 2020297.15
July 2020317.03
October 2020300.73
February 2021334.01
June 2021385.18
October 2021376.24
January 2022371.26
May 2022333.3
September 2022268.79
January 2023277.22
May 2023237.37
September 2023247.55

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám