Interný/á audítor/ka

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
INÉ

Náplň práce:
Výkon interných auditov v zmysle schváleného plánu auditov
Preverovanie, analýza a hodnotenie fungovania vnútorných procesov, primeranosti a účinnosti kontrolného systému
Získavanie a analýza dát a podkladov
Posudzovanie súladu s internými predpismi a legislatívnymi požiadavkami
Hodnotenie identifikovaných nedostatkov a rizík
Navrhovanie odporúčaní a opatrení k zisteným nedostatkom a na zlepšovanie procesov
Participácia na spracovaní auditných správ a dokumentovaní audítorskej činnosti
Monitoring stavu realizácie odporúčaní a opatrení
Skúmania podľa požiadaviek manažmentu

Požiadavky:
Silné analytické zručnosti
Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
Zmysel pre detail
Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť tímový hráč
Prax v oblasti interného alebo externého auditu - výhodou
Znalosť procesov a produktov v poisťovníctve alebo bankovníctve - výhodou
Prax v oblasti účtovníctva, financií alebo daní - výhodou
Znalosť angličtiny a/alebo nemčiny na pokročilej úrovni - výhodou
Bezúhonnosť
SQL – znalosť výhodou

Základná zložka mzdy:
1200,- EUR brutto 
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník