Špecialista/tka pre IFRS 17

Oddelenie:
INÉ

Náplň práce:
Ponúkame zaujímavú pozíciu pre kolegyňu/kolegu, ktorá/ý má rád/a nové výzvy a chce byť súčasťou zavádzania významných legislatívnych zmien a nových dátových a procesných štruktúr v oblasti poisťovníctva vyplývajúcich z implementácie nového štandardu IFRS 17 (aj s ohľadom na prepojenie na ostatné existujúce IAS/IFRS).

Hlavné úlohy:
• Súčasť projektového implementačného tímu, zastrešenie oblasti účtovníctva a príslušného výkazníctva
• Spolupráca s materskou spoločnosťou a externými konzultantami
• Komunikácia s odbornými úsekmi zúčastnenými v projektovom tíme
• Lokalizácia účtovných metodík v rámci IFRS 17
• Nastavenie procesov účtovného spracovania, definovanie lokálnych špecifík, testovanie a spracovanie príslušnej dokumentácie
• Definovanie štruktúry finančných výkazov
• Spracovanie a analýza výstupov, interpretácia a návrhy opatrení
• Zverejňovanie informácií v zmysle požiadaviek IFRS 17

Požiadavky:
Prax z metodickej oblasti účtovníctva/výkazníctva poisťovní a znalosť IFRS
SAP - výhodou
Zodpovednosť, aktívny prístup, samostatnosť, logické a analytické myslenie, zmysel pre detail a nachádzanie procesných súvislostí
Komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a v dynamicky sa meniacom pracovnom prostredí
Tendencia k neustálemu zlepšovaniu profesionality a osobnostného rastu

Základná zložka mzdy:
2000,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: Dotazník