Asistent/ka, Referent/ka riaditeľky Úseku prevádzky

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
ADMINISTRATÍVA

Ide o kumulovanú pozíciu asistenta/ky a referenta/ky pre poskytovanie súčinností orgánov štátnej / verejnej správy.

Náplň práce:
Pripravuje podklady na porady pre riaditeľa úseku
Organizuje porady úseku
Eviduje a prerozdeľuje došlú poštu úseku  a zároveň zabezpečuje odoslanie pošty za úsek a spolupracuje s podateľňou
Evidenciu pošty spracúva v systéme registratúry
Zodpovedá za spracovanie dochádzky úseku v systémoch spoločnosti
Koordinuje a objednáva nákup kancelárskych potrieb
Vybavuje žiadosti pracovníkov úseku ohľadne výmeny / dodania IT techniky 
Vedie evidenciu a archiváciu dokumentov úseku
Prerozdeľuje a vybavuje žiadosti o súčinnosť od orgánov štátnej / verejnej správy
Komunikuje ohľadne bližšej špecifikácie žiadostí so žiadateľmi písomne a telefonicky
Vyhľadáva v informačnom systéme Poisťovne potrebné informácie
Konzultuje špecifické žiadosti s príslušnými kompetentnými úsekmi spoločnosti
Eviduje vyriešené súčinnosti a vedie ich archiváciu

Požiadavky :
Minimálne stredoškolské vzdelanie 
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Anglický jazyk - aktívna znalosť je výhodou 
Skúsenosti z oblasti poisťovníctva alebo bankovníctva sú vítané
Zmysel pre detail, precíznosť
Flexibilita
Samostatnosť
Zodpovednosť
Organizačné schopnosti


Základná zložka mzdy:
900,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník:https://www.profesia.sk/mark/4440614/web