Špecialista/tka kancelárie projektového riadenia - PMO

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
ADMINISTRATÍVA

Náplň práce:
Podpora pri riadení projektového portfólia
• Vedenie evidencie plánovaných a prebiehajúcich projektov a iných projektových aktivít
• Dokumentácia riadenia projektového portfólia, tvorba zápisníc z porád, sledovanie ich plnenia
• Monitorovanie, kontrola a vykazovanie stavu projektového portfólia
• Príprava prezentácií a reportov pre vedenie spoločnosti
• Kontrola plnenia, vykazovania, fakturácie kontraktov súvisiacich s projektami
• Plánovanie, koordinácia a kontrola malých projektov a iných aktivít v rámci kancelárie projektového riadenia
• Podpora pri plánovaní a zabezpečovaní optimálneho využitia zdieľaných zdrojov naprieč všetkými projektami vrátane interných zdrojov
• Správa/administrácia knižnice projektových podkladov a projektových dokumentácií

Podpora projektových manažérov
• Podpora pri tvorbe harmonogramov, rozpočtov, rozsahu výstupov a plánovaní zdrojov
• Podpora pri rozhodovaní, stanovovaní termínov, prioritizácii a prideľovaní úloh
• Participácia na koordinácii a plánovaní projektových činností
• Organizácia stretnutí projektových tímov, dokumentácia projektových rozhodnutí, tvorba zápisníc a poznámok zo stretnutí, sledovanie ich plnenia
• Vedenie projektovej dokumentácie a iná administratívna podpora projektových manažérov
• Vedenie záznamov v zodpovedajúcich nástrojoch projektového riadenia
• Komunikácia s projektovými tímami, klientami a ďalšími stranami zúčastnenými na projektoch
• Monitorovanie, kontrola a vykazovanie stavu jednotlivých projektov – plnenia rozpočtov, dodržiavania harmonogramov, míľnikov, využívania zdrojov, manažovania rizík, rozsahu a kvality dodaných výstupov
• Podpora pri plánovaní, iniciácii a ukončovaní projektov
• Príprava projektových prezentácií a reportov
• Správa projektových informácií na podporu projektových tímov a rozhodovania

Požiadavky :
Min. stredoškolské vzdelanie 
Microsoft Excel – pokročilý 
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Anglický jazyk – B1
Prax v oblasti projektového riadenia – 3 roky 
Skúsenosti v oblasti projektového riadenia sú vítané
Znalosť nástrojov projektového riadenia výhodou
Vynikajúce organizačné schopnosti a time management
Analytické myslenie a zmysel pre detail

Základná zložka mzdy:
1500,- Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník