Špecialista/tka pre plánovanie a controlling

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Zostavenie finančného a obchodného plánu spoločnosti 
Koordinácia celého plánovacieho procesu
Spracovanie interných podkladov a podkladov od odborných úsekov k plánu a prognózam spoločnosti
Príprava vybraných predpokladov do aktuárskych modelov
Príprava materiálov v súvislosti s plánovaním pre predstavenstvo a  materskú spoločnosť
Zabezpečenie reportovania plánov materskej spoločnosti
Sledovanie a analýza vývoja KPI’s voči plánovanému vývoju
Analyzovanie dát a informácií, interpretácia a odporúčania opatrení s ohľadom na business stratégiu
Návrh a realizácia opatrení na zlepšenie kľúčových ukazovateľov a procesov
Spolupráca pri iných úlohách v rámci controllingového tímu
Spolupráca s ostatnými úsekmi spoločnosti (v oblasti reportingu, pri projektoch a pod.)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
VŠ vzdelanie – ekonomické
Anglický jazyk – aktívne
MS Office – Excel – expert/ pokročilý
MS Office – pokročilý, SAP – výhodou
Odborné zručnosti a prax v controllingu a reportingu (vo finančnej oblasti, v poisťovníctve - výhodou) min. 3 roky
Prehľad v podvojnom účtovníctve, chápanie princípov v účtovníctve, základný rozhľad v rámci nových účtovných štandardov IFRS 17 a IFRS 9
Všeobecný ekonomický prehľad
Logické a silné analytické myslenie, chápanie súvislostí
Precíznosť a sústredenosť v práci s číselnými údajmi
Samostatnosť, zodpovednosť, lojálnosť a flexibilita
Schopnosť pracovať v tíme
Záujem o ďalší rast a vzdelávanie
Bezúhonnosť

Základná zložka mzdy:
1600,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník.