Digitálna inteligencia

Aby návrat do školy nebolel. Minimanuál pre rodiča

22. 08. 2022
Kooperativa
7 minút
Aby návrat do školy nebolel. Minimanuál pre rodiča

Po dvoch mesiacoch ničnerobenia môže byť návrat do školy náročný. A to nielen pre deti. Prečítajte si naše odporúčania, ako toto obdobie hravo zvládnuť.

Aby návrat nebolel

Máloktoré dieťa sa teší na koniec prázdnin a návrat do školy. Nevôľa k povinnostiam sa zdá byť silnejšia ako chuť rozvíjať sa. Výnimkou sú možno len prváčikovia. Začiatok školského roka by sa dal prirovnať ku koncu dlhej dovolenky, avšak s jedným podstatným rozdielom. Keď sa pracujúcemu človeku skončí dovolenka, vracia sa do zabehnutých koľají.

„Aj keď sa väčšina detí po prázdninách vracia do rovnakého prostredia, nemožno sa vyhnúť akejsi atmosfére novosti. Nové učebnice, zošity, čistá žiacka knižka, iný zasadací poriadok, niekedy noví spolužiaci či učitelia. Je to pre ne jednoducho nový začiatok,“ vysvetľuje psychologička Šárka Šuvadová z digiQ.

žena stojaca pred triedou plnou študentov

Psychologička tiež dodáva, že pre ľudí sú nové veci charakteristické neistotou. Stav neistoty pre mozog znamená záťaž. Musí vynaložiť viac energie na to, aby dokázal zaradiť nové neznáme podnety do už existujúcej reality. Zároveň je napríklad náchylnejší mýliť sa. Ako sa hovorí, začiatky sú ťažké, ale najťažšie je začať.

Najlepšie pomôžete deťom zvládnuť prežívanie začiatku školského roka, keď k nim nebudete pristupovať ako k niečomu špeciálnemu. Stačí sa jednoducho tváriť, že september nie je ničím výnimočný. Bežný mesiac ako každý iný.

„Zároveň si však dajte pozor, aby ste nezabudli na emócie dieťaťa. Ak sa cíti neisté či nervózne, uznajte to a dajte mu najavo, že tento pocit k novým veciam patrí a je úplne v poriadku. Ak by ste jeho nervozitu ignorovali, neznamená to, že sama pominie. Namiesto toho poukazujte na jeho silné stránky, čím v ňom vybudujte sebadôveru a odolnosť, ktoré sú v záťažových situáciách kľúčové,“ dopĺňa Šuvadová.

detailný záber osoby, ktorá drží dieťa za ruku

Ako pomôcť s obavami?

Žiadny rodič nechce vidieť svoje dieťa nespokojné. Koniec prázdnin a s ním aj koniec bezstarostných dní v nás môže ľahko vyvolať ľútosť. Frázy ako „No, už sa ti to zase začína,…” síce pôsobia súcitne, no na druhej strane katastroficky. Naznačujú dieťaťu, že jeho nervozita je opodstatnená. V ich hlave môže znieť spomínaná fráza ako „Veru, máš sa čoho báť.” Samozrejme, povinnosti sú málokedy príjemné, ale sú neoddeliteľnou súčasťou života a ak chceme byť životaschopnými jednotlivcami, všetci sa musíme naučiť sa s nimi vyrovnávať.

„Ak chcete dieťaťu pomôcť tento proces prekonať, poukazujte radšej na pozitíva. Spýtajte sa ho, na čo sa v škole teší, aké sú jeho plány na nasledujúci školský rok. Nezabudnite ho pochváliť za jeho doterajšie snahy a školské úspechy,“ odporúča rodičom školákov psychologička Šuvadová.

Pravidelný režim je základ

Dva mesiace sú dosť dlhý čas na to, aby sa deťom podarilo vykĺznuť zo zabehnutého režimu. Prerušenie pravidelnosti sa zvykne odraziť vo viacerých životných oblastiach. Ľudské telo je totiž na pravidelnosť zvyknuté. K zdraviu nepatrí len spánok, príjem potravy, či hygiena.

„Na to, aby sme dosiahli najvyššiu úroveň životnej spokojnosti, musíme dodržiavať pravidelnú životosprávu. Tá zahŕňa aj dennú rutinu a harmonogram, ktoré nám z dlhodobého hľadiska znižujú úroveň stresových hormónov a tým sa udržiava myslenie, ale aj fyzický výkon na dobrej úrovni,“ vysvetľuje psychologička.

Prvé dni školského roka môžu byť hektické, ako pre dieťa, tak aj pre rodičov. Výhody pravidelnosti, ktoré školský rok ponúka, však zakrátko prevážia nad počiatočným chaosom a prinesú do života dieťaťa aj rodiča nevyhnutný poriadok.

tri deti sediace na gauči a pozerajú do mobilu

Školský rok a digitálne technológie

Psychologička rodičom odporúča, aby deti viedli k udržiavaniu rovnováhy medzi aktivitami online a offline. Pomôcť môžu spoločné rodinné pravidlá, ktoré budú deťom pripomínať, aby si regulovali čas pred obrazovkou, robili si prestávky a kontrolovali držanie tela pri práci počítačom či telefónom.

„V online svete je potrebné naučiť sa iných rešpektovať, ale aj chrániť si svoje súkromie. Rozmýšľajte so svojimi deťmi o rôznych spôsoboch, ako sa dá prejaviť rešpekt pri online a offline komunikácii. Požiadajte ich, aby vám ukázali svoje obľúbené emotikony alebo tie najpopulárnejšie medzi mladými. Upozornite ich, že pri posielaní „emodži“ môže prísť ľahko k nedorozumeniu, najmä ak nie všetci rozumejú tomuto obrázkovému jazyku,“ vysvetľuje odborníčka na digitálne občianstvo Andrea Cox.

Skôr, ako dieťa dostane do rúk tablet či telefón, je dôležité sa vopred porozprávať o súkromí a bezpečnosti online. Nainštalujte a pravidelne aktualizujte bezpečnostný softvér - filter, brány firewall, antivírusový program do zariadení svojich detí a vysvetlite im, prečo je dôležité mať ochranu pred hackerskými útokmi.

„Overte si, že softvéry a digitálne nástroje, ktoré používajú vaše deti na prácu v škole a vo voľnom čase, sú bezpečné a prispôsobené ich potrebám,“ dopĺňa Cox.

DigiQ je občianske združenie, ktoré svojimi témami a aktivitami vedie deti aj dospelých k digitálnej inteligencii a zručnostiam pre zodpovedné správanie sa v online priestore. S podporou Nadácie poisťovne KOOPERATIVA realizuje vzdelávací program digiPEERS priamo na základných a stredných školách

Digitálna inteligenciaŽivot

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám