Rodina

Čakáte bábätko? Na čo máte nárok a na čo nezabudnúť

30. 09. 2015
Kooperativa
4 minúty
Čakáte bábätko? Na čo máte nárok a na čo nezabudnúť

Ak ste v radostnom očakávaní, okrem drobných starostí s výberom mena pre bábätko, správnej farby kočíka a dokonalej výbavičky vás čaká aj niekoľko administratívnych úkonov. Nemusíte sa však stresovať. Nie je to nič, čo by ste nezvládli!

Tehotenská knižka

Prvým a najdôležitejším krokom je návšteva gynekológa, ktorý vám tehotenstvo potvrdí a bude ho sledovať. Počas prvého trimestra postačia pravidelné návštevy raz za štyri týždne, s rastúcim bruškom sa však interval medzi prehliadkami bude skracovať. Nasledujúce tri mesiace to bude každé tri týždne a v poslednom trimestri každé dva. Mesiac pred pôrodom budete u vášho lekára pravidelne každý týždeň. Na začiatku tehotenstva vám bude vystavená tehotenská knižka, ktorá sa po príchode do pôrodnice stane súčasťou vášho pôrodopisu.

Oznámenie zamestnávateľovi

Ak ste zamestnaná, tehotenstvo je potrebné písomne oznámiť aj zamestnávateľovi. Stručne v ňom uvediete aktuálny týždeň tehotenstva a dátum plánovaného nástupu na materskú dovolenku. K oznámeniu je potrebné priložiť aj kópiu lekárskeho potvrdenia. Odovzdať ho možno osobne, prípadne doporučene poštou. V oboch prípadoch nezabudnite na potvrdenie, ktoré vám zabezpečuje tzv. ochrannú dobu, počas ktorej nemôžete dostať výpoveď. Od tohto úkonu až po nástup na materskú dovolenku už zamestnávateľovi nemusíte nosiť žiadne ďalšie potvrdenia. Ak ste evidovaná na ÚPSVaR, potvrdenia o aktívnom hľadaní práce odovzdávate, kým nedovŕšite šiesty týždeň pred očákavaným dňom pôrodu.

Oznámenie o nástupe na materskú dovolenku

Potrebné tlačivo vám vypisuje gynekológ. Na materskú dovolenku možno nastúpiť 6 až 8 týždňov pred plánovaným pôrodom. Ak ste zamestnaná, oznámenie o nástupe na materskú dovolenku odovzdáte zamestnávateľovi, ktorý je povinný oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Ak ste evidovaná na ÚPSVaR, toto potvrdenie zanesiete osobne. Rovnaký postup platí aj v prípade zdravotnej poisťovne.

O niečo viac administratívnych peripetií vás čaká po narodení dieťaťa. Už v pôrodnici vám vystavia tri rôzne dokumenty:

  • správu pre pediatra (správa o novorodencovi),
  • správu pre gynekológa (správa o vašom zdravotnom stave po pôrode),
  • hlásenie o narodení dieťaťa (potrebné pri vybavovaní rodného listu).

S hlásením o narodení dieťaťa zájdite na matričný úrad, pod správu ktorého patrí pôrodnica, kde sa vaše dieťatko narodilo. Rodný list vám vystavia na počkanie. Vytvorte si niekoľko jeho kópií, ktoré sa vám zídu pri riešení ostatných úradných záležitostí (u zamestnávateľa pre uplatnenie daňového bonusu, na ÚPSVaR ako príloha k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa a prídavok na dieťa a tiež v sociálnej a zdravotnej poisťovni, či pri vybavovaní úrazového a životného poistenia pre dieťa).

Zdravotné poistenie dieťaťa

Do 60 dní od narodenia potomka sú rodičia alebo zákonní zástupcovia povinní dieťa prihlásiť do jednej z troch zdravotných poisťovní. Povinnosť založiť bábätku životné a úrazové poistenie nie je zákonom daná, avšak ich súčasťou sú i rôzne sporiace programy, ktoré rodičom umožňujú pripaviť pre dieťa menší finančný odrazový mostík, keď dovŕši prah dospelosti. Pre každého rodiča je zdravie jeho dieťaťa cennejšie než jeho vlastné, čo je dôvodom širokej ponuky možností poistenia novorodencov.

Dôchodkové poistenie

Ak ste pred nástupom na materskú boli zamestnaná alebo povinne dôchodkovo poistená SZČO, podávate prihlášku na povinné dôchodkové poistenie až pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku. V ostatných prípadoch vám povinnosť podať prihlášku na dôchodkové poistenie v sociálnej poisťovni vzniká najneskôr v 45.deň po narodení dieťaťa. Ak si sporíte na dôchodok v II. pilieri, nemáte voči sociálnej poisťovni v tomto prípade žiadnu ohlasovaciu povinnosť.

Okrem počiatočných administratívnych úkonov vás počas nasledujúcich rokov čaká mnoho krásnych dní. A aby sme nezabudli, prihlásiť dieťa na trvalý pobyt v mieste jeho bydliska musíte expresne už do troch dní od vydania rodného listu.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.

RodinaŽivot

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám