Bývanie

Pozor na zľadovatený chodník. Hrozí zaň väzenie

14. 01. 2016
Kooperativa
3 minúty
Pozor na zľadovatený chodník. Hrozí zaň väzenie

Šmykľavé chodníky, poriadne kopy mokrého snehu ohrozujú majetok i zdravie každého z nás. Viete, kto je za zimnú údržbu pred domom zodpovedný?

Zodpovedný je majiteľ nehnuteľnosti

Vlastníte nehnuteľnosť, ktorej strecha smeruje do ulice? Potom by ste si mali dať pozor na škodu, ktorú môžete svojou nedbanlivosťou spôsobiť iným osobám na zdraví alebo majetku. Za udržiavanie strechy je zodpovedný jej majiteľ a to isté platí aj o príjazdových cestách alebo chodníkoch.

Ak nehnuteľnosť vlastníte, správa strechy je počas celého roka na vás. Mali by ste ju udržiavať bezpečnú pre okolie a sneh, či ľad pravidelne odstraňovať. Podceňovanie údržby sa skutočne nevypláca. Za vážne škody na zdraví iných vám totiž hrozí väzenie.

V prípade, že nevlastníte celú nehnuteľnosť, ale len jej časť (napr. obytný dom), môžete o správu požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo iný správcovský orgán. Ten na základe výzvy buď sám odstráni sneh či ľad zo strechy obytného domu, alebo si môže najať firmu, ktorá údržbu vykoná.

Najčastejšie škody

Padajúce cencúle môžu spôsobiť škody na majetku. Väčšinou si to odnesie automobil zaparkovaný pri budove. Veľká masa mokrého snehu hravo preliači kapotu alebo rozbije čelné sklo. Pri ľade sú škody ešte výraznejšie. Prepichnutá strecha, škody na zrkadlách a interiéri, v tomto prípade nie sú výnimkou.

Horšie sú poranenia osôb. Rozhoduje najmä veľkosť padajúceho predmetu, pričom platí, čím väčší ľadovec, tým väčšiu škodu môže spôsobiť.

Medzi najčastejšie úrazy spôsobené pádom cencúľa patria otras mozgu, pomliaždenie kľúčnej kosti, chrbtice alebo rozsiahle fraktúry lebky. Ostré ľadovce navyše neohrozujú len svojou váhou, ale i tvarom. V prípade priameho kontaktu dokážu prebodnúť aj telo dospelého človeka. Ohrozené sú najmä deti, ktoré si riziko neuvedomujú a často ich kameňmi zhadzujú.

Prevencia

Aj v tomto prípade platí, že najefektívnejšia je prevencia. Preventívne opatrenia sú dokonca zahrnuté v zákone. Ten hovorí, že na strechy budov, ktorých sklon prevyšuje 25 stupňov, musí byť namontovaný systém na zadržanie snehu. Môže pritom ísť o ohrádku s výškou zhruba dvadsať centimetrov, prípadne termokáble, ktoré sa montujú na okraje budov a roztápajú sneh i ľad postupne.

Ani tieto systémy však nie sú dokonalé a majú nedostatky. Vhodná poistka pri nehode pokryje škody na majetku či zdraví a pomôže vám s ich následným vysporiadaním. A to v prípade, ak sa škoda alebo úraz stane vám ako fyzickej osobe alebo sa s touto situáciou stretnete ako majiteľ nehnuteľnosti zodpovedný za škodu. Dobrá poistka pokryje všetky náklady spojené s náhradou škody, ako sú oprava auta, náklady na hospitalizáciu alebo iné odškodné. Ak by ste mali všetko naraz platiť z vlastného vrecka, mohlo by vám to poriadne nabúrať rozpočet.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.

Bývanie

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám