Auto

Prichádzajú zmeny parkovacích podmienok! Ako Vás ovplyvnia?

18. 08. 2017
Kooperativa
5 minút
Prichádzajú zmeny parkovacích podmienok! Ako Vás ovplyvnia?

Slovenské mestá už dlhšie zavádzajú nové pravidlá parkovania. Obyvatelia veľkých miest pozor! Aké zmeny vás čakajú od septembra 2017?

Parkovanie v centrách väčších miest je regulované či spoplatnené už nejakú dobu. Postupne však dochádza k zavádzaniu rezidenčného parkovania aj do okrajových mestských častí, ktoré ovplyvňuje parkovanie vo večerných a nočných hodinách.

Čo je to rezidenčné parkovanie?

Ide o parkovanie na farebne označených parkovacích miestach, kde môžu zaparkovať auto iba obyvatelia s trvalým pobytom v danej časti mesta (rezidenti). Môžete sa stretnúť aj s pomenovaním rezidenčné zóny, či rezidenčné a abonentské karty. Kontrola ŠPZ a rezidenčných kariet je rôzna v závislosti od miesta bydliska, väčšinou ale ide o elektronickú kontrolu. Rezidenčná karta je viazaná na auto, je neprenosná a môže o ňu požiadať iba občan s trvalým pobytom v danej časti mesta.

Táto forma parkovania funguje už na Slovensku dlhšie. Predovšetkým v centrách miest, no postupne sa rozširuje aj na mestské sídliská. Asi najväčšiu nevôľu vyvolávajú zmeny v hlavnom meste, kde za prácou dochádza množstvo obyvateľov, ktorí tam nemajú trvalý pobyt.

Hlavné mesto

Parkovacia politika hlavného mesta platí od marca 2017, ale nie je automaticky aplikovaná na celom území, platí len pre tie mestské časti, ktoré sa do nej zapojili. Od septembra 2017 sa bude rezidenčné parkovanie postupne zavádzať aj v Karlovej Vsi a na Dlhých dieloch (ulice Veternicová a Hlaváčiková od 1.9.2017, ostatné ulice postupne neskôr). Pre občanov to znamená, že si od júna 2017 môžu vybaviť rezidenčné karty a od septembra 2017 budú môcť parkovať na takto vyhradených miestach. Rezidenčná karta, ale jeho majiteľovi nezaručuje, že vždy nájdete parkovacie miesto.

V praxi rezidenčné parkovanie v Karlovej Vsi znamená, že v čase od 18:00 do 7:00 h nasledujúceho dňa bude približne 90 percent parkovacích miest rezidenčných, zvyšných 10 percent ostáva neoznačených a dostupných pre nerezidentov. Zavedením rezidenčných zón v Karlovej Vsi sa rušia vyhradené parkovacie miesta, okrem ZŤP.

Ako si vybaviť rezidenčnú kartu?

Ak máte trvalý pobyt v mieste bydliska, stačí vyplniť elektronický formulár a neskôr preukázať potrebné dokumenty (občiansky preukaz, vodičský preukaz, technický preukaz, preukázanie vlastníctva alebo vzťahu k autu/ZŤP preukaz). Ak máte trvalý pobyt mimo miesta, kde potrebujete parkovať, bude treba požiadať o zmenu trvalého pobytu. Nezabudnite, že so zmenou trvalého bydliska súvisí aj vybavenie nových dokladov: zmena občianskeho preukazu, vodičského preukazu (ak je na ňom uvedená adresa) a aj prehlásenie vozidla v evidencii. Zároveň by ste mali zmenu dokladov a trvalej adresy nahlásiť aj do nasledujúcich inštitúcií: zamestnávateľ/sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, banky, mobilný operátor a internetový dodávateľ, všetky poisťovne, dodávatelia elektriny, plynu. Ak ste podnikateľ, tak by ste zmenu trvalého bydliska mali nahlásiť do 15 dní od vzniku zmien aj na príslušnom živnostenskom úrade.

Volám sa Peter a som z Košíc: Čo všetko potrebujem vybaviť, aby som mohol parkovať na ulici v Karlovej Vsi, kde bývam?

  • v prvom rade potrebujete mať trvalý pobyt v mieste, kde budete žiadať o rezidenčnú kartu
  • auto by malo mať EČV daného okresu (v prípade Karlovej Vsi je to BA, BL)
  • ďalej je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie rezidenčnej karty a neskôr je potrebné priniesť preukaz totožnosti, vodičský preukaz a taktiež preukázať vlastníctvo alebo vzťah k autu
  • ak používate firemné auto na súkromné účely, máte nárok na vybavenie rezidenčnej karty, a to preukázaním vzťahu k autu, najlepšie potvrdením od zamestnávateľa
  • za každú ďalšiu rezidenčnú kartu na ďalšie auto platíte navyše
  • ak ste ZŤP, parkovanie zostáva zabezpečené na vyhradených ZŤP miestach, ktorých počet zostáva po septembri 2017 nezmenený
  • vydanie karty trvá do 30 dní a nie je spoplatnené (v ostatných mestských častiach je výška poplatku individuálna, pohybuje sa však v rozmedzí od 20 do 100 €)
  • karta je udelená na jeden kalendárny rok

V prípade, že nemáte trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo firmy v danej lokalite, budete môcť požiadať o vydanie abonentskej karty. S abonentskou kartou máte oprávnenie zaparkovať v rezidenčnej zóne, ale bude vám vydaná iba v tom prípade, ak to kapacity danej lokality dovolia. Rozdiel medzi abonentskou a rezidenčnou kartou, je ten, že abonentská karta je spravidla niekoľkokrát drahšia ako rezidenčná.

Ak bude parkovacia politika úspešná, tak je pravdepodobné, že aj ďalšie mestské časti nielen hlavného mesta pripravia pre svojich obyvateľov zmeny v parkovaní. Takéto návrhy na zmenu parkovania padli napríklad už aj v Petržalke.


Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.

Auto

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám