Rodina

Základné piliere výchovy: Dodržiavate všetky?

01. 11. 2020
Kooperativa
6 minút
Základné piliere výchovy: Dodržiavate všetky?

Azda každý rodič túži vychovať správneho človeka. Takého, ktorý dokáže využiť každú životnú príležitosť, no zároveň sa k iným správa zodpovedne a ohľaduplne. Výchova však vyžaduje úsilie a veľkú dávku trpezlivosti. Z času na čas nastanú momenty, keď nepomôžu milé slová ani zdvihnutý prst. Ako docieliť, aby z dieťaťa vyrástol skvelý dospelý?

Ukážte mu dobré vzory

Mnoho rodičov zastáva názor, že deťom občas netreba veci vysvetľovať. Stačí im ukázať, ako je to správne, a budú vás nasledovať. Na tomto prístupe je zrejme mnoho pravdy. Veď deti sú predsa ako špongie a učia sa pozorovaním. Preberajú vzory správania svojich rodičov, ale aj rodiny či blízkych. A práve harmónia, fungujúce vzťahy a rešpekt naprieč generáciami vytvárajú silný základ, na ktorom môžu v dospelom živote stavať. Ak sa však vaše manželstvo rozpadlo, nezúfajte. Práve naopak, skúste situáciu zobrať ako príležitosť ukázať, že aj tak sa k sebe mama s otcom vedia správať s úctou a nehádať sa.

Oceňte aj malé úspechy

V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na dosahovanie úspechov, prvenstiev a „čistých jednotiek“. Spôsob, akým sa s dieťaťom rozprávame, sa stáva jeho vnútorným hlasom. Ak je kritizované, nadobúda pocit, že nie je a ani nikdy nebude dosť dobré. Každé dieťa túži po uznaní a pochvale od rodičov, preto ňou určite nešetrite. Nejde len o veľké víťazstvá, ale aj o drobné výhry, ktoré sa mu zrejme podaria každý deň. Nebráňte sa ani kritike, ak je na mieste. Nezabúdajte však na radu odborníkov na vzťahy, že pochvaly by mali vždy prevažovať nad kritikou.  

Otec a syn, ktorí si viažu kravatu.
(Foto: Shutterstock)

Podporujte nové priateľstvá

Počas školských rokov sa deti obklopujú aj väčším počtom rovesníkov, s ktorými ich spájajú podobné záujmy. Vytvárajú si tak zázemie, rozvíjajú komunikačné schopnosti, socializujú sa a stávajú sa užitočnými a nenahraditeľnými. Rozumieme, že je niekedy náročné nechať dieťaťu voľnosť. Prirodzene nám v tom bráni strach a potreba chrániť ho. Ale prenocovanie u spolužiaka či voľné poobedie určite zvládnete. Podporte dieťa vo vytváraní nových vzťahov, zároveň mu však vštepujte, aby nezabúdal ani na starých kamarátov.

Rozprávajte sa

V tejto dobe je to možno ešte o niečo ťažšie ako v minulosti, ale snaha sa vyplatí. Pokúste sa doma riešiť aj hlbšie témy než „akú známku si dostal v škole“. Zhovárajte sa o zážitkoch či túžbach. Vždy pritom dbajte na kladenie otvorených otázok, ktoré vyžadujú rozvinutú odpoveď, nielen „áno“ či „nie“. Sami zrejme viete, aké koníčky má vaše dieťa, pokojne ho poproste, nech vám vysvetlí niečo z oblasti, ktorej rozumie a ktorá ho baví. Možno si aj vy rozšírite obzory a konečne zistíte, kto je ten naj influencer alebo akú novú pesničku má Justin Bieber.

Dajte priestor pocitom

V spoločnosti, kde sa pozerá najmä na tituly a kariérny rast, sa občas zabúda na vnútorný svet nás aj našich detí. Výsledkom môže byť chýbajúca empatia k druhým, problém porozumieť vlastným pocitom a ovládať svoje správanie. Ak chcete v dieťati posilniť emocionálnu inteligenciu, povzbuďte ho, aby hovorilo o svojich pocitoch. Dajte mu najavo, že cítiť sa niekedy smutný alebo nahnevaný je v poriadku, a buďte mu oporou. Môžete mu tiež ukázať, že svet nie je iba ružový a sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Keď dieťa naučíte darovať hračky do detského domova alebo posunúť oblečenie ľuďom v núdzi, vyrastie z neho človek s veľkým srdcom.

Matka a dcéra.
(Foto: Shutterstock)

Pripravte ho na život

Každý raz bude pracovať, niekoho ľúbiť, platiť účty, mať svoje názory, starať sa o vlastnú rodinu. Preto treba deti učiť finančnej gramotnosti, rozprávať sa s nimi o aktuálnych spoločenských témach či o otázkach vzťahov. V rámci našej rodičovskej roly by sme ho mali oboznámiť so všetkými zákutiami života. Samozrejme, primerane veku a situácii. Aj keď niekedy môže byť ťažké začať s háklivými témami, nevzdávajte sa. Dajte deťom čas, aby si vytvorili vlastný názor a aby pochopili aj ten váš. Pre nich ste vždy najbližším človekom, hoci pritom v puberte gúľajú očami.

Myslite na budúcnosť

Nech to znie akokoľvek neromanticky, pre rozvoj dieťaťa sú okrem psychickej podpory dôležité aj materiálne istoty. V živote sa totiž môžu vyskytnúť aj neočakávané situácie, napríklad vážny úraz alebo tragická nehoda. V takých prípadoch ide o náročné obdobie, ktoré zasiahne celú rodinu. Život s nami často hrá zvláštne hry a jeho cesty sú nepredvídateľné. Myslite už dnes na finančnú rezervu, ktorá je v ťažkých chvíľach potrebná ako soľ. Poistenie Variant Kapitál ponúka deťom, ale najmä vám pocit istoty a bezpečia, že vďaka nemu zvládnete nepríjemnosti o čosi ľahšie.

RodinaŽivot

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám