Podporujeme získanie nového domova pre ohrozené rodiny s deťmi

Vlastný domov nie je samozrejmosťou v žiadnom regióne Slovenska. Cestu k novému bývaniu, ale aj udržaniu si toho súčasného, sťažuje aktuálna ekonomická situácia. Mnohé rodiny tieto zmeny intenzívne pociťujú a hrozí im strata strechy nad hlavou. V pilotnom programe s Hlavným mestom Bratislava hľadáme riešenie pre rodiny z mestských ubytovní v Bratislave.

Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Začiatok pilotného projektu
december 2023
Fáza 2
Výber prvých nájomníkov
marec 2023
Fáza 3
Rozšírenie projektu o nové rodiny
máj 2023

Fáza 4
Vyhodnotenie projektu
december 2023

Dlhodobé bývanie pre 12 rodín

Získanie dlhodobého bývania v podobe prenájmu je pre niektoré rodiny nesplniteľný sen. Zápasia s prekážkami, ktoré sú pre bežných ľudí nepredstaviteľné – osamelé matky s deťmi sú pre prenajímateľov nežiadané, viacpočetné rodiny sa ocitajú na posledných priečkach prenajímateľov, rovnako ako rómske rodiny či seniori. Našou ambíciou je do konca roka 2023 pomôcť zmeniť situáciu s bývaním 12 ohrozeným rodinám.

Podporujeme rodiny cez jedinečný inovatívny nástroj na zlepšenie dostupnosti bývania

Spoluprácou Nadácie poisťovne Kooperativa s Hlavným mestom Bratislava, jeho Mestskou nájomnou agentúrou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne sa ľuďom znevýhodneným na trhu bývania môžu rozšíriť možnosti k získaniu skutočného domova.

Vybrané rodiny, ktoré spĺňajú vopred stanovené kritériá, sa budú môcť ubytovať v nájomných bytoch a my im prispejeme na nájomné minimálne po dobu jedného roka. Zároveň ich podržíme aj v nepredvídateľných životných situáciách, ktoré by mohli ohroziť ich novozískané bývanie – formou mimoriadneho finančného daru im pomôžeme s platbami za lieky či školské potreby pre deti.

Nové bývanie už získali prvé 3 rodiny, ktoré vymenili obmedzené pohodlie mestskej ubytovne za nový bezpečný domov. Pri výbere sa zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti a schopnosť platiť nájom.

Do projektu sme sa v roku 2022 zapojili finančným príspevkom vo výške 40 000 EUR, v tomto roku plánujeme podporu zopakovať a pomôcť ďalším rodinám.

Viac informácií nájdete tu