Pomoc iným môže mať rôzne podoby

Spôsobov, ako meniť našu krajinu k lepšiemu, je mnoho. Rovnako ako oblastí, ktoré si zaslúžia viac pozornosti a podpory. V Nadácii KOOPERATIVA sme upriamili pozornosť na tie mimoriadne dôležité - naučiť čo najviac mladých ľudí orientovať sa v digitálnom svete sebavedomo a rešpektujúco, skrášľovať a navrátiť zeleň do všetkých regiónov Slovenska a v neposlednom rade byť tu pre tých najzraniteľnejších v ťažkých životných situáciách. Neprestávame ani s partnerstvami významných kultúrnych podujatí. Spolu s vašimi 2 % chceme zájsť ešte ďalej.

Ako sme použili podiel 2 percent?

Nadácia KOOPERATIVA je prijímateľom podielu zaplatenej dane od roku 2021. Výnos z 2 % používame výlučne na verejnoprospešný účel v súlade so zákonom o dani z príjmov.

V roku 2022 sme na podieloch zaplatenej dane (za rok 2021) získali celkovo 264 074,31 EUR. Prostriedky sú priebežne vynakladané na podporu rôznych organizácií v súlade s CSR stratégiou nadácie a budú vyčerpané do konca roka 2023.