Prečo je pre nás ekológia dôležitá?

Zelené témy sú nám blízke rovnako ako našim zamestnancom. Podporujeme ich v snahe urobiť svoju obec či mesto krajším, a to poskytnutím grantu práve na tento účel. Každý rok spoločne nachádzame zmysluplné projekty s trvalou hodnotou, Zamenstanecký grantový program EKOgrant Sad je jedným z nich.

Zamestnanecká grantová výzva EKOgrant Sad 2023 je uzatvorená.

Vysadenie trvaliek na čerstvo dobudovanej ulici, výsadba stromov na obecnom námestí či založenie záhonu s ružami pred pobočkou – aj takého projekty môžu zrealizovať naši kolegovia v rámci EKOgrantu Sad 2023. Tento rok sa o zamestnanecký grant uchádzalo až 60 projektov. Radi finančne prispejeme na dobrovoľnícke aktivity a prinesieme viac zelene či revitalizujeme verejné priestory vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Prihlasovanie sa do programu
august 2023
 Fáza 2
Vyhodnotenie žiadostí o grant
september 2023
Fáza 3
Realizácia projektov
september - november 2023
Fáza 4
Vyhodnotenie grantu
november 2023

Získajte až 400 EUR na svoj eko projekt.

Máte nápad ako zveľadiť alebo zlepšiť prostredie, kde žijete či pracujete? Zapojte sa do zamestnaneckého EKOgrantu Sad Nadácie poisťovne Kooperativa a prihláste svoj lokálny projekt.

Aké aktivity radi podporíme?

Výsadbu zelene, revitalizáciu verejných priestorov, sídlisk, škôl či škôlok. Pokiaľ chcete zmierniť dopad klimatickej krízy, môžete sa pustiť i do vytvorenia jednoduchých lokálnych adaptačných opatrení – vytvoriť dažďovú záhradu, vysadiť suchomilný  záhon či vybudovať úkryt pre zvieratá.

Pomôckou pre výber aktivity môžu byť napríklad iniciatívy miestnych úradov alebo miestnych organizácií. Svoj projekt v zamestnaneckom grantovom programe však môžete realizovať úplne samostatne, na základe vlastného uváženia a výberu.

Kto sa môže zapojiť a ako na to?

Zapojiť sa môže ktorákoľvek zamestnankyňa a ktorýkoľvek zamestnanec poisťovne KOOPERATIVA a spoločnosti Slovexperta, ktorý  si vymyslí aktivitu a prizve si k nej minimálne dvoch ochotných kolegov.

Ako na to?

V prihlasovacom formulári uvediete:

  • popis aktivity
  • presnú lokalitu (mesto/obec, ulica, konkrétne miesto)
  • rozpočet
  • termín aktivity
  • mená a priezviská účastníkov
  • či je aktivita plánovaná v spolupráci s mestom, obcou, OZ, atď. alebo ju realizujete samostatne


Dokedy môžete požiadať o grant?

Váš projekt môžete prihlásiť do 7. 9. 2023.

Koľko môžem získať prostredníctvom zamestnaneckého programu?

Na jeden projekt môžete získať grant v maximálnej hodnote 400 EUR. Každý projekt bude posudzovaný individuálne.

Kedy budú aktivity v rámci grantového programu prebiehať?

Projekty v rámci EKOgrantu Sad je potrebné zrealizovať v čase od septembra do polovice novembra 2023.