Prečo je pre nás ekológia dôležitá?

Zelené témy sú nám blízke rovnako ako našim zamestnancom. Podporujeme ich v snahe urobiť svoju obec či mesto krajším, a to poskytnutím grantu práve na tento účel. Každý rok spoločne nachádzame zmysluplné projekty s trvalou hodnotou, Zamestnanecký grantový program EKOgrant Sad je jedným z nich.

Zamestnanecká grantová výzva EKOgrant Sad 

Vysadenie trvaliek na čerstvo dobudovanej ulici, výsadba stromov na obecnom námestí či založenie záhonu s ružami pred pobočkou – aj takého projekty môžu zrealizovať naši kolegovia v rámci EKOgrantu Sad. 

Minulý rok sa o zamestnanecký grant uchádzalo až 60 projektov. Radi finančne prispievame na dobrovoľnícke aktivity a prinášame viac zelene do nášho okolia. Revitalizujeme verejné priestory vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dôležité termíny tohto projektu


Fáza 1
Prihlasovanie sa do programu
august 2024

Fáza 2
Vyhodnotenie žiadostí o grant
začiatok septembra 2024

Fáza 3
Realizácia projektov
september - október 2024

Fáza 4
Vyhodnotenie grantu
november - december 2024

Získajte až 250 EUR na svoj eko projekt.

Máte nápad ako zveľadiť alebo zlepšiť prostredie, kde žijete či pracujete? Zapojte sa do zamestnaneckého EKOgrantu Sad Nadácie poisťovne Kooperativa a prihláste svoj lokálny projekt.

Aké aktivity radi podporíme?

Výsadbu zelene, revitalizáciu verejných priestorov, sídlisk, škôl či škôlok. Pokiaľ chcete zmierniť dopad klimatickej krízy, môžete sa pustiť i do vytvorenia jednoduchých lokálnych adaptačných opatrení – vytvoriť dažďovú záhradu, vysadiť suchomilný  záhon či vybudovať úkryt pre zvieratá.

Pomôckou pre výber aktivity môžu byť napríklad iniciatívy miestnych úradov alebo miestnych organizácií. Svoj projekt v zamestnaneckom grantovom programe však môžete realizovať úplne samostatne, na základe vlastného uváženia a výberu.

Kto sa môže zapojiť a ako na to?

Zapojiť sa môže ktorákoľvek zamestnankyňa a ktorýkoľvek zamestnanec poisťovne KOOPERATIVA a spoločnosti Slovexperta, ktorý  si vymyslí aktivitu a prizve si k nej minimálne dvoch ochotných kolegov.

Ako na to?

V prihlasovacom formulári uvediete:

  • popis aktivity
  • presnú lokalitu (mesto/obec, ulica, konkrétne miesto)
  • rozpočet
  • termín aktivity
  • mená a priezviská účastníkov
  • či je aktivita plánovaná v spolupráci s mestom, obcou, OZ, atď. alebo ju realizujete samostatne


Dokedy môžete požiadať o grant?

Váš projekt môžete prihlásiť predbežne do 31. 8. 2024.

Koľko môžem získať prostredníctvom zamestnaneckého programu?

Na jeden projekt môžete získať grant v maximálnej hodnote 250 EUR. Každý projekt bude posudzovaný individuálne.

Kedy budú aktivity v rámci grantového programu prebiehať?

Projekty v rámci EKOgrantu Sad je potrebné zrealizovať v čase od septembra do polovice novembra 2024.