Podporíme 10 samospráv, škôl či OZ, ktoré chcú prakticky znížiť dôsledky zmeny klímy vo svojej obci alebo meste.

Sme hrdým partnerom nového ročníka projektu Klíma nás spája. Pomáhame v ňom vytvárať nenáročné, ale funkčné lokálne adaptačné opatrenia a eliminovať dopad klimatických zmien priamo v zastavanom území. Vybrané projekty získajú metodickú a odbornú podporu CEEV Živica i finančný grant vo výške 2 000 EUR na realizáciu prvkov.

Aké sú dôležité termíny tohto grantu?

Fáza 1
Prihlasovanie subjektov do projektu
júl 2023
Fáza 2
Prihlasovanie subjektov do projektu
august 2023
Fáza 3
Prihlasovanie subjektov do projektu
september 2023

Fáza 4
Prihlasovanie subjektov do projektu
jún 2024

Grantová výzva “KLÍMA NÁS SPÁJA”

Do štvrtého ročníka projektu Klíma nás spája sa prihlásilo 57 projektov z celého Slovenska. Po dôkladnom zvažovaní porota zostavená zo zástupcov CEEV Živica a Nadácie Kooperativa, ktorá je generálnym partnerom projektu, nakoniec z veľkého množstva vybrala 10 projektov:

 1. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 2. OZ Supertrieda, Lišov
 3. Herbidus o.z., Rimavská Sobota
 4. Špeciálna základná škola, Sečovce
 5. mesto Topoľčany
 6. obec Záhradné
 7. OZ Barlička, Prešov
 8. obec Veľké Hoste
 9. Materská škola, Skalica
 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo

Čo poskytneme zapojenému subjektu?

 • Úvodný webinár k téme,
 • 3 – dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení v termíne 16. - 18. 10. 2023 v Zaježovej pri Zvolene,
 • metodickú a odbornú podporu a konzultácie v dobe trvania projektu,
 • finančnú podporu na zrealizovanie adaptačných prvkov vo výške 2 000 EUR,
 • možnosť zviditeľniť svoje mesto/obec.

Viac informácií nájdete na stránke www.klimaspaja.sk.