Podporujeme 10 samospráv, škôl či OZ, ktoré chcú prakticky znížiť dôsledky zmeny klímy vo svojej obci alebo meste.

Sme hrdým partnerom projektu Klíma nás spája. Pomáhame v ňom vytvárať nenáročné, ale funkčné lokálne adaptačné opatrenia a eliminovať dopad klimatických zmien priamo v zastavanom území. Vybrané projekty získajú metodickú a odbornú podporu CEEV Živica i finančný grant vo výške 2 000 EUR na realizáciu prvkov.

Aké sú dôležité termíny tohto grantu?

Fáza 1
Prihlasovanie subjektov do projektu
júl - august 2023
Fáza 1
Vyhodnotenie víťazných subjektov
jeseň 2023
Fáza 3
Realizácia workshopov a školení pre subjekty
jeseň  - zima 2023
Fáza 4
Realizácia projektu podporených subjektov
jún 2024

Grantová výzva “KLÍMA NÁS SPÁJA”

Do štvrtého ročníka projektu Klíma nás spája sa prihlásilo 57 projektov z celého Slovenska. Po dôkladnom zvažovaní porota zostavená zo zástupcov CEEV Živica a Nadácie Kooperativa, ktorá je generálnym partnerom projektu, nakoniec z veľkého množstva vybrala 10 projektov:

 1. Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
 2. OZ Supertrieda, Lišov
 3. Herbidus o.z., Rimavská Sobota
 4. Špeciálna základná škola, Sečovce
 5. mesto Topoľčany
 6. obec Záhradné
 7. OZ Barlička, Prešov
 8. obec Veľké Hoste
 9. Materská škola, Skalica
 10. Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo

Akou formou sme podporili subjekty?

 • Formou úvodného webinára k téme.
 • Realizáciou trojdňového kurzu s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení v na jeseň v Zaježovej pri Zvolene.
 • Poskytli vybraným subjektom metodickú a odbornú podporu a konzultácie v dobe trvania projektu.
 • Subjekty získali finančnú podporu na zrealizovanie adaptačných prvkov vo výške 2 000 EUR.
 • Aj týmto spôsobom sa podarilo zviditeľniť sa obciam / školám / organizáciám.

Viac informácií nájdete na stránke www.klimaspaja.sk.