Letná škola mladých vedcov

Veda je súčasťou našej každodennej reality a vedia to už aj deti

Týždeň pokusov a vedeckého bádania si minulý rok užilo 42 detí z celého Slovenska vo veku od 11 do 15 rokov. Do tretieho ročníka úspešného projektu sa vďaka Nadácii poisťovne KOOPERATIVA zapojilo celkovo 12 vedeckých pracovísk SAV.

Fáza 1
Príprava aktuálneho ročníka
marec - apríl 2023
Fáza 2
Spustenie prihlasovania
máj 2023
Fáza 3
Výber účastníkov
jún 2023
Fáza 4
Realizácia letnej školy
17. - 21. júla 2023

Čím je Letná škola mladých vedcov výnimočná?

Vedecký týždeň plný pokusov a bádania zažili tí najzvedavejší

Letná škola mladých vedcov je spoločným projektom Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All4Science. Nápad vznikol so zámerom vzbudiť u detí záujem o vedu ako takú, poukázať na jej dôležitosť, spopularizovať ju a priblížiť jej dôležitosť a prítomnosť v našom každodennom živote.

Počas piatich dní boli deti rozdelené do malých skupín podľa charakteru projektu, na ktorom sa rozhodli pracovať. V priestoroch jednotlivých ústavov SAV si pod vedením vedcov skúsili napríklad prácu so sociálnym robotom, vyberali sa do vnútra ľudskej bunky a bližšie sa pozreli aj na využitie polymérov, ktoré sa skrývajú v odpadkovom koši. Vedecký týždeň každá skupina zakončila verejnou prezentáciou výsledkov svojej práce pred ostatnými účastníkmi letnej školy a rodinnými príslušníkmi.

Prihlasovanie na tohtoročnú Letnú školu mladých vedcov je už ukončené.

Zvedavosť je deťom veľmi prirodzená a my sme radi, že ju môžeme spoločne rozvíjať. Veda nám zjednodušuje a skvalitňuje život, je všade tam, kde sa veci posúvajú vpred. Projekty ako je Letná škola mladých vedcov si zaslúžia pozornosť nielen preto, že vytvárajú deťom priestor na zažitie vedy na vlastnej koži, ale zároveň poukazuje na to, že práca vedcov je zaujímavá a mimoriadne dôležitá pre nás všetkých.