Čo je Požičaná planéta?

Požičaná planéta je jedinečný program environmentálnej výchovy a vzdelávania detí na základných a stredných školách. Vznikol vďaka spolupráci nadšencov potápania - dokumentaristov a expertov z oblasti životného prostredia. Komplex materiálov enviromentálnej výchovy má pomôcť uchopiť tému ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja deťom v školskom, ale aj v domácom prostredí. Nenúteným spôsobom sa nám snaží ukázať, že aj naše postoje, konanie a životný štýl rozhodujú o tom, ako bude naša planéta ďalšie desaťročia vyzerať.

Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Zahájenie projektu
máj 2024
Fáza 2
Výber škôl do projektu
jún 2024
Fáza 3
Distribúcia vzdelávacích setov
august - september 2024
Fáza 4
Školenie pedagógov
september - október 2024

Príroda nám nepatrí, sme iba jej súčasťou. Učíme deti ako sa k nej správať.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť už dávno nie sú iba snahou aktivistov poukázať na nevyhnutnosť zmeny v našom zmýšľaní, vzdelávaní či konaní. Už aj na Slovensku si uvedomujeme potrebu trvalo ukotviť tému ekológie do vzdelávacieho systému a otvorene hovoriť o klimatických zmenách s deťmi už na základných školách.

Projekt Požičaná planéta spojil ochrancov životného prostredia a odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí spoločne pripravili komplexný učebný program enviromentálnej výučby. Tieto materiály sa postupne dostávajú na školy po celom Slovensku.

Iniciatíva má silný potenciál nielen vo formálnom vzdelávaní, ale aj v záujmových krúžkoch či priamo v rodinách. Program sa tak stáva najväčšou iniciatívou zeleného vyučovania na slovenských školách. Nadácia Kooperativa sa už tri roky podieľa na distribúcii vzdelávacích materiálov do škôl a zabezpečení tematických seminárov pre pedagógov.

Aktuálne sa do roka 2023 zapojilo do projektu 2100 škôl, vo viac ako 804 mestách a obcí na Slovensku. vyše 200 tisíc žiakov a viac ako 2 900 pedagógov používa vo vyučovacom procese nami distribuované učebné materiály.

Počas roka 2023 Nadácia Kooperativa adresne podporila 29 základných a stredných škôl v mestách Trnava, Vráble, Senica, Trenčianske Teplice, Zvolen, Dudince a v ďalších mestách. Žiakom organizácia odoslala eviro zošity, vyškolila pedagógov a tiež premietala tématicky zamerané filmy na ochranu prírody.

Viac informácií nájdete TU