Pomáhame rodinám s deťmi zažívajúcim domáce násilie nájsť bezpečný prístav

V spolupráci s OZ Náruč Žilina zabezpečujeme podporované núdzové bývanie ľuďom, najčastejšie ženám s deťmi, ohrozených domácim násilím na dobu, ktorá je nevyhnutná na preklenutie ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Pilotný projekt na regionálnej úrovni v meste Žilina a Čadca je zameraný na zabezpečenie podporovaného núdzového bývania ľuďom, najčastejšie ženám s deťmi, ohrozených domácim násilím na dobu, ktorá je nevyhnutná na preklenutie ich nepriaznivej sociálnej situácie. V prvej fáze programu v roku 2023 zabezpečí OZ Náruč prenájom troch malometrážnych bytov a zároveň bude v projekte vystupovať ako garant zodpovedný za terénnu prácu s rodinami, sociálnu, psychologickú a právnu pomoc klientom v núdzovej situácii a v prípade potreby zabezpečí aj chýbajúce materiálne vybavenie bytov. Byty budú slúžiť ako anonymné byty pre matky s deťmi, ktoré opustili svoj domov z dôvodu fyzického či psychického týrania ako dočasné bývanie. Detské krízové centrum Náruč sa do dnešného dňa stalo útočiskom pre 700 detí.