Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Podporujeme rozvoj finančnej kultúry na školách. Prostredníctvom programu FinQ prinášame inovatívne materiály rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie a kreativitu žiakov. V súčasnosti prebieha implementácia programu na 124 základných a stredných školách na Slovensku.

Aké sú dôležité termíny tohto grantu?

Fáza 1
Prihlasovanie subjektov do projektu
marec 2023
Fáza 2
Prihlasovanie subjektov do projektu
september 2023
Fáza 3
Prihlasovanie subjektov do projektu
október 2023

Fáza 4
Prihlasovanie subjektov do projektu
september 2024

Čo nás čaká?

Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy. Bol schválený MŠVVaŠ SR  s cieľom rozvíjať kompetencie pre 21. storočie.

Po úspešnom pilotnom overení programu pokračujeme s jeho implementačnou fázou – prijímame nové základné a stredné školy a rozširujeme sa i v pilotných 25 školách.

Poslaním programu je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť, čo im pomôže ku kvalitnejšiemu životu.