Digitálna inteligencia ako povinná výbava súčasných detí

Jedným z najvypuklejších problémov súčasnosti je celosvetová vlna nenávisti, klamstiev a xenofóbie. Dezinformácie a konšpiračné teórie sa tlačia do našej pozornosti takmer nepretržite a určiť, čo je pravda a čo zámerne vypustený blud, nie je jednoduché. Kde začať pri vstupe do online sveta? U seba.

Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Školenia a workshopy na školách a v komunitných centrách
január - júl 2023
Fáza 2
Prihlasovanie a výber nových digiPEERs
jún - august 2023
Fáza 3
Konferencia - otvorenie nového ročníka digiPEERS
september 2023
Fáza 4
Workshopy podporujúce zručnosti lektorov, mentorov
november 2023

Aké projekty realizujeme s DigiQ?

Cyber4Kids

Poskytujeme komplexné workshopy pre základné a stredné školy na rôzne témy (Bezpečné používanie sociálnych sietí, kyberšikana, online závislosti a nadmerné používanie internetu, intímne vzťahy/sexualita/internet, nenávistné prejavy a pod.)

Tým učíme deti uvedomiť si vlastné správanie v online priestore, podporujeme k tolerancii a porozumeniu, rozvíjame kritické myslenie a schopnosť vytvárať si vlastný svetonázor.

digiPEERs

DigiPEER je mladý aktívny digitálny občan, ktorý používa technológie a internet bezpečne. Ochotne venuje svoj čas vzdelávaniu seba aj iných rešpektujúc ostatných v online aj offline svete. Je odvážny prinášať nové nápady aj konštruktívnu kritiku.

Cez tento projekt vytvárame na školách sieť digiPEERsov – uvedomelých tínedžerov, ktorí sú zároveň školiteľmi svojich rovesníkov. Obrovským prínosom je prijímanie dôležitých posolstiev, ktoré sú mladým ľuďom servírované jazykom rovnakej generácie. DigiPEERs vedia, ako sa dá spraviť z online sveta bezpečné miesto a vzdelávajú o tom svojich rovesníkov.

Počas celej dobrovoľníckej činnosti majú digiPEERs zabezpečenú intenzívnu osobnú alebo online podporu od svojich mentorov – odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Čo sa nám podarilo v rámci projektov Cyber4Kids a digiPEERs?

  • 1700 vyškolených detí vo viac ako 15 mestách/obciach Slovenska
  • 250 odučených hodín na 7 rôznych tém
  • 30 aktívnych digiPEERs z 8 krajov Slovenska
  • 120 vzdelávacích aktivít realizovaných digiPEERs pre viac ako 1 000 študentov
  • 15 členný tím mentorov, 12 odborných online workshopov
  • 3 víkendové školenia, 1 letný camp, 1 letný pochod

V aktuálnom roku chceme pokračovať vo vzdelávaní ďalších digiPEERS, vytvoriť sieť digiPOINTov na školách, ale aj vzdelávať rodičov a tým spraviť digitálne občianstvo dostupné pre všetkých.

Viac info nájdete TU.