ZMENY V PREDSTAVENSTVE POISŤOVNE KOOPERATIVA K 1. 1. 2016

16.12.2015

Ing. Vladimír Bakeš bol dozornou radou s účinkom k 1. januáru 2016 menovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG.

Mag. Regina Ovesny-Straka k 31. decembru 2015 skladá všetky funkcie v rámci spoločnosti.

Ing. Vladimír Bakeš, ktorý je aktuálne generálnym riaditeľom a predsedom spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. VIG, bude od 1. januára 2016 pôsobiť ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva oboch spoločností.

Mgr. Erik Nikmon s okamžitou platnosťou odchádza zo svojej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Kooperativa.

Personálie
Ing. Vladimír Bakeš, absolvent Slovenskej technickej univerzity Bratislava, zahájil svoju kariéru v slovenskej skupine VIG v roku 2000 ako obchodný riaditeľ agentúry Bratislava. V roku 2001 sa stal riaditeľom agentúry Bratislava, v roku 2003 napokon riaditeľom obchodu pre celé Slovensko. V roku 2004 bol Ing. Vladimír Bakeš menovaný do predstavenstva spoločnosti Kooperativa, od februára 2008 sa stal zároveň aj členom predstavenstva Komunálnej poisťovne. V októbri 2009 odstúpil Ing. Vladimír Bakeš z predstavenstva spoločnosti Kooperativa a prevzal v pozícii generálneho riaditeľa predsedníctvo v predstavenstve spoločnosti Komunálna poisťovňa, ktorú vedie doteraz.

 

Predstavenstvo spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG bude od 1. januára 2016 pôsobiť v nasledujúcom zložení:

Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Kurt Ebner, námestník generálneho riaditeľa, člen predstavenstva

Mgr. Zdeno Gossányi, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Chalupka, člen predstavenstva

Ing. Viera Kubašová, členka predstavenstva