POISŤOVŇA KOOPERATIVA ROZŠIRUJE TOP-MANAŽMENT

30.09.2016

Dozorná rada spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group zvolila za nového člena predstavenstva RNDr. Milana Fleischhackera. Jeho funkčné obdobie začalo 1. septembra 2016.

RNDr. Milan Fleischhacker (53) prevzal vo funkcii člena predstavenstva zodpovednosť za rezorty neživotného poistenia a likvidácie škôd v neživotnom poistení. Má za sebou viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti poisťovníctva. Do poisťovne Kooperativa prišiel z pozície riaditeľa slovenskej pobočky rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG. V minulosti pôsobil v predstavenstve spoločnosti Generali Poisťovňa a. s. a poisťovni Zürich. Svoju kariéru v poisťovníctve začínal práve v poisťovni Kooperativa v roku 1991.

„Pán Fleischhacker zastával počas svojej kariéry strategické pozície v sektore poisťovníctva a som presvedčený o tom, že svoje skúsenosti zúročí v prospech rozvoja našej poisťovne v oblasti procesov, služieb aj produktov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš.

„Kooperativa ako jeden z lídrov na slovenskom trhu rastie a rozvíja sa v náročnom podnikateľskom prostredí, ktoré sa vďaka novým technológiám a digitalizácii dynamicky mení. Teším sa na novú výzvu a príležitosť využiť svoje skúsenosti v prospech inovácií produktov, ako aj zvýšeniu kvality služieb a podporiť tak rast spoločnosti Kooperativa a zároveň tvorbu hodnoty pre našich akcionárov,“ zhodnotil svoju úlohu v novej pozícii Fleischhacker.

RNDr. Milan Fleischhacker absolvoval Fakultu matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, hovorí anglicky a nemecky.