Výsledok za rok 2016 spoločnosti Vienna Insurance Group: Potvrdený zisk (pred zdanením) vo výške 407 mil. eur

19.04.2017

  • Stabilná kvóta Solvency II vo výške 195%
  • Skupinové Embedded value sa zvýšilo na 6 mld. Eur
  • Dividendy sa zvýšili o 33% na 80 centov za akciu

Vienna Insurance Group (VIG) zverejní 20. apríla 2017 koncernovú obchodnú správu za obchodný rok 2016 na webovej stránke www.vig.com. V nej sa potvrdia predbežne zverejnené najdôležitejšie ukazovatele z 23. marca 2017. Objem poistného sa mohlo zvýšiť za rok 2016 na 9,051 mil. eur. Zisk (pred zdanením) je vo výške 406,7 mil. eur. Ukazovateľ Combined Ratio je so svojimi 97,3% na úrovni z minulého roka. Dozorná rada odsúhlasila návrh predstavenstva ohľadom dividend vo výške 0,80 eur za akciu.

Kvóta Solvency II konštantne na 195 percentách

Kvóta Solvency II, ktorá sa vypočítala na skupinovej úrovni a kótovanej na burze VIG, je ku koncu roka 2016 na 195%. Sú v ňom zohľadnené výpovede oboch doplnkových kapitálových dlhopisov a splatnosť cca. 256 mil. eur k 12. januáru 2017. Solventnosť VIG je tak i naďalej na výbornej úrovni.

Skupinová Embedded Value dosiahla takmer 6 mld. eur

Skupinovú Embedded Value (po zdanení) k 31. decembru 2016 sa podarilo zvýšiť, a to aj napriek nízkym úrokovým sadzbám na takmer 6 mld. eur. Tento výsledok odzrkadľuje dlhodobo udržateľný poistný obchod skupiny VIG. Marža nového obchodu v CEE dosiahla 6,1% – znova medzinárodnú vrcholovú hodnotu. Nový obchod v Rakúsku sa ukázal s maržou vo výške 2,0% – preukázalo sa jasným zlepšením oproti minulému roku.

Embedded Value, ktoré sa vypočítava na základe medzinárodných smerníc, sa skladá z majetku netto VIG a z aktuálnej hodnoty budúcich výnosov z existujúceho poistného kmeňa životného a nemocenského poistenia a certifikuje ju KPMG Austria GmbH.

Nastavenie z firemného odpisu kapitálu v roku 2015

Na základe previerky Rakúskeho orgánu pre overovanie účtovníctva (OePR) sa uskutoční nastavenie koncernového vlastného kapitálu kvôli zmenám v ocenení majetku pre firemné hodnoty v krajinách ako Rumunsko, Chorvátsko, Maďarsko a Albánsko/Kosovo vo výške okolo 90 mil. eur. V rovnakom rozsahu sa koná v obchodnom roku 2015 redukcia zisku (pred zdanením). Metóda, ktorú používa VIG na stanovenie úrokovej miery za účelom vypočítania úžitkovej hodnoty cash-generating-unit (CGU), sa nehodnotí ako nekonformná IFRS, pretože VIG na to používala finančnú štruktúru jednej skupiny Peer Group, ktorá preukázateľne neodzrkadľuje špecifické riziká pre majetok CGU.