Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa KOOPERATIVA podporia bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí doma, v školách a komunitách

07.10.2016

Podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia – sú ciele grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016. Prostredníctvom tohto programu Nadácia pre deti Slovenska a KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group podporia projekty škôl, komunitných a materských centier, samospráv, či mimovládnych neziskových organizácií, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

Poisťovňa KOPERATIVA je dlhodobým partnerom pomoci deťom a mladým ľuďom na Slovensku.

V roku 2004 sa poisťovňa KOOPERATIVA stala donorom Hodiny deťom a v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska začala podporovať aktivity pre deti a mládež. V roku 2015 pri Nadácii pre deti Slovenska založila svoj Nadačný fond Deti v bezpečí s ambíciou vytvoriť najväčší fond na Slovensku zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do fondu vložila 200 000 €. „Spoločenská angažovanosť je prirodzenou súčasťou nášho firemného zmyslu pre zodpovednosť a podnikanie. Poisťovňa KOOPERATIVA svoje aktivity v oblasti CSR dlhé roky primárne orientuje na zvýšenie kvality života detí a mladých ľudí odkázaných na finančnú pomoc z dôvodu zdravotného alebo sociálneho hendikepu. Fond vytvorený v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska však svojím rozmerom presahuje tieto hranice a nám sa darí pomáhať projektom, ktoré deťom a mladým ľuďom vytvárajú bezpečný a prirodzený priestor pre ich celkový rozvoj,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Program Bezpečne v komunite – bezpečne doma má uzávierku prijímania žiadostí 2. novembra 2016 a podporí projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí, podporujú účasť detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom a prepájajú komunity v tvorbe bezpečného prostredia. (Podmienky pre uchádzačov.) Zoznam doteraz podporených projektov v 1. ročníku je zverejnený na stránkach Nadácie pre deti Slovenska.

V súčasnosti je v Nadačnom fonde Deti v bezpečí otvorená aj grantová ponuka v grantovom programe Športujem rád a bezpečne. Do 10. októbra 2016 sa školy, športové kluby, komunitné i materské centrá, samosprávy, či mimovládne neziskové organizácie môžu uchádzať o grantovú podporu projektov s cieľom podporiť bezpečné a nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov.

Konzultácie k projektom pri písaní žiadosti poskytne Lucia Skokanová, projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska ( lucias@nds.sk, 0911 702 660).