Prof. Elisabeth Stadler menovaná za obchodnú radkyňu

01.06.2017

Prof. Elisabeth Stadler, generálnej riaditeľke spoločnosti Vienna Insurance Group, ktorá je kótovaná na burze, bol za jej zásluhy o poisťovníctvo udelený profesijný titul „obchodná radkyňa“. Dekrét prijala 31.5.2017 z rúk spolkového ministra Mag. Thomasa Drozdu v úrade spolkového kancelára.

„Mimoriadne ma teší, že je týmto ocenením vyznamenaná skúsená expertka na poisťovníctvo, uznávaná v celom odvetví. Prof. Elisabeth Stadler venovala celý svoj doterajší profesionálny život poisťovníctvu a podľa vlastnej výpovede z toho neoľutovala ani jeden deň. Ešte viac ma teší, že takýto človek, ktorý srdcom i hlavou žije pre ideu poisťovníctva, stojí na špičke nášho koncernu. Svoje dlhoročné skúsenosti dokázala už počas relatívne krátkeho obdobia od svojho nástupu do našej skupiny v septembri 2014 prejaviť naplno. To dokazujú aj nedávno prezentované výsledky koncernu Vienna Insurance Group za obchodný rok 2016 a za prvý štvrťrok 2017. Vážim si aj jej sociálnu angažovanosť, ktorá v našej skupine zaujíma vysoké postavenie“, zdôrazňuje Dr. Günter Geyer, predseda dozornej rady Vienna Insurance Group.

Prof. Elisabeth Stadler, ročník 1961, pôsobí v poisťovníctve už viac ako 33 rokov. Od januára 2016 vedie koncern Vienna Insurance Group. Zastáva funkcie v dozorných radách v rôznych dcérskych spoločnostiach VIG, v Post AG, v Casinos Austria a v spoločnosti Österreichische Hagelversicherung. Ako expertka na poisťovníctvo je aj členkou Odvetvovej konferencie pre odvetvie bankovníctvo a poisťovníctvo Hospodárskej komory Viedeň, členkou s poradným hlasom vo výbore Odborného zväzu podnikateľov v oblasti poisťovníctvo, delegátkou Hospodárskeho parlamentu Hospodárskej komory Viedeň, členkou Medzinárodného združenia aktuárov a predsedníčkou Spoločnosti pre poisťovaciu expertízu. Ako viceprezidentka Rakúskeho Červeného kríža aktívne prejavuje svoju sociálnu angažovanosť.

Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 zamestnancami je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich trhoch v Rakúsku a v krajinách SVE a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.