KOOPERATIVA pripíše klientom podiel na zisku z poistenia

07.08.2018

Napriek negatívnemu vývoju na finančných trhoch je kapitálové životné poistenie pre klientov poisťovne stále zaujímavé.

Poisťovňa KOOPERATIVA pripíše podiel na zisku za rok 2017 až do výšky 2,25 % vrátane garantovanej technickej úrokovej miery svojim klientom, ktorí majú uzatvorené kapitálové životné poistenie s technickou úrokovou mierou maximálne 1,9 percenta. Hoci záujem o kapitálové životné poistenie stagnuje, KOOPERATIVA pokračuje v trende každoročného pripisovania podielu na zisku z poistenia. Vďaka tomu klienti s nižšou technickou úrokovou mierou zakotvenou v poistnej zmluve získajú vyššie zhodnotenie. KOOPERATIVA aj v tomto smere potvrdzuje svoje silné postavenie a stabilné finančné zázemie, a to v období znižovania úrokovej miery na finančných trhoch.

„Schopnosť pripisovať podiel na zisku v časoch, kedy je pre poisťovne možnosť zhodnotenia rezerv z poistenia vzhľadom na vývoj na finančných trhoch náročné, je pre našich klientov dôkaz finančnej istoty a stability našej poisťovne. Trend vyplácania podielu na zisku si dokážeme udržať vďaka kvalitnému investičnému portfóliu a starostlivému výberu investičných nástrojov a stratégií,“ uviedol Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Pretrvávajúce znižovanie úrokovej miery na finančných trhoch spôsobuje pokles záujmu o kapitálové životné poistenie na úkor rizikového životného poistenia. Napriek tomu, a aj vďaka pravidelnému pripisovaniu podielu na zisku v prípade produktov s nižšou technickou úrokovou sadzbou, je však pre klientov poisťovne KOOPERATIVA stále zaujímavé. Popri poistení rizík klienti zhodnocujú časť zaplateného poistného. Argumentom v prospech kapitálového životného poistenia, oproti bankovým produktom, je vyplatenie poistného plnenia bez poplatkov spojených s dedičským konaním, nakoľko je priamo vyplatené určenej oprávnenej osobe. Výška poistného plnenia po uplynutí dohodnutej doby poistenia je vopred známa a garantovaná poistnou zmluvou.