KOOPERATIVA UHRÁDZA PLNÚ VÝŠKU ŠKODY Z PZP

10.06.2015

Jednotka na trhu v povinnom zmluvnom poistení Kooperativa neuplatňuje amortizáciu pri výpočte náhrady škody poškodenému z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel.

Ak poškodenému v minulosti klient Kooperativy nabúral staršie vozidlo, poisťovňa preplatila sumu potrebnú na opravu zníženú o zhodnotenie vozidla opravou, t.j. amortizáciu jednotlivých dielov, ktoré sa vymieňali. V praxi to znamenalo, že ak v servise bolo staršie auto opravené novými náhradnými dielmi, poškodený musel doplatiť rozdiel medzi plnou cenou fakturovanou servisom a nižšou sumou, ktorú stanovila poisťovňa ako náhradu škody. Poisťovňa pri výpočte zohľadnila amortizáciu vymenených dielov. Pri väčších škodách sa výška doplatku mohla vyšplhať aj na stovky eur.

V Povinnom zmluvnom poistení je Kooperativa lídrom trhu s podielom takmer 37 % (za rok 2014), preto je informácia o zmene vo výpočte náhrady škody dôležitá pre celý poistný trh. V prípade dopravnej nehody majú účastníci vysokú pravdepodobnosť, že vinníkom je klient s poistkou v Kooperative.

Mgr. Erik Nikmon, člen predstavenstva poisťovne Kooperativa zodpovedný za oblasť likvidácie škôd z povinného zmluvného poistenia konštatuje: „Ide zväčša o škody na starších motorových vozidlách, ktoré vlastnia jednotlivci s nižším príjmom. Uvedomujeme si, že aj pár desiatok eur doplatku v servise pri oprave staršieho vozidla môže poškodeným zaťažiť rodinný rozpočet, práve kvôli tejto skupine poškodených sme pristúpili k zmene podmienok.“ Poisťovňa Kooperativa týmto rozhodnutím zároveň zjednodušuje pravidlá pre klientov, zrýchľuje proces likvidácie a prináša aj rýchlejšie vybavenie krycieho listu.