Nové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

06.03.2014

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že poisťovňa KOOPERATIVA sa dňom 1. januára 2014 stala členom skupiny pre daň z pridanej hodnoty a z uvedeného dôvodu má od tohto dátumu pridelené nové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

Pri identifikácii našej spoločnosti sa od 1. januára 2014 uvádzajú tieto údaje:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO 00585441
DIČ 2020527300
IČ DPH SK7020000746

Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.