Poslanie a misia spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Poskytovanie poisťovacích služieb na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojovanie potrieb a očakávaní klientov, akcionárov, obchodných partnerov a zamestnancov.

Misia spoločnosti

  • Klient je pre nás na prvom mieste, poskytujeme mu celoživotnú istotu a chránime jeho hodnoty. Chceme byť prvou voľbou pre klienta.
  • Stať sa zamestnávateľom prvej voľby. Zamestnanci sú pre náš úspech kľúčoví, dávame im priestor na rast.
  • Chceme byť súčasťou rozvoja slovenskej ekonomiky, pričom si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť.
  • Prostredníctvom Nadácie poisťovne Kooperativa podporujeme projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia, vzdelávania, pomoc ohrozeným skupinám a rozvoj kultúrneho a spoločenského života.