Poslanie a misia spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Poskytovanie poisťovacích služieb na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojovanie potrieb a očakávaní klientov, akcionárov, obchodných partnerov a zamestnancov.

Misia spoločnosti

  •  Klient je pre nás na prvom mieste, poskytujeme mu celoživotnú istotu.
  •  Naše dohody s klientmi a partnermi plníme.
  •  Sme zameraní na nadpriemerné výsledky, s cieľom byť spoľahlivým a silným partnerom pre našich klientov, verejnosť, ako aj pre akcionára. Chceme byť súčasťou rozvoja slovenskej ekonomiky, pričom si uvedomujeme našu zodpovednosť.
  •  Sľuby, ktoré sme si navzájom dali, sú pre nás záväzné.
  •  Určujeme trendy trhu.
  •  Sme hrdým členom skupiny Vienna Insurance Group a zohrávame významnú úlohu v najväčšej poisťovacej skupine v strednej a východnej Európe.

Zamestnanci sú pre náš úspech kľúčoví, dávame im priestor na rast. Chceme sa stať zamestnávateľom prvej voľby.