Výročné správy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Výročná správa 2021 PDF (8.54 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2021 PDF (2.63 MB)
Výročná správa 2020 PDF (2.84 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2020 PDF (2.40 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2019  PDF (2.91 MB)
Výročná správa 2019 PDF (5.26 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2018 PDF (2.75 MB)
Výročná správa 2018 PDF (11.3 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2017 PDF (2.70 MB)
Výročná správa 2017 PDF (3.42 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2016 PDF (1.27 MB)
Výročná správa 2016 PDF (4.02 MB)
Výročná správa 2015 PDF (6.05 MB)
Výročná správa 2014 PDF (2.87 MB)
Výročná správa 2013 PDF (3.44 MB)
Výročná správa 2012 PDF (5.96 MB)
Výročná správa 2011 PDF (4.32 MB)
Výročná správa 2010 PDF (5.15 MB)
Výročná správa 2009 PDF (3.90 MB)
Výročná správa 2008 PDF (3.59 MB)
Výročná správa 2007 PDF (5.68 MB)
Výročná správa 2006 PDF (4.79 MB)
Výročná správa 2005 PDF (4.34 MB)

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.

Dňa 1. apríla 2018 sa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zlúčili.

Poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sa stala právnym nástupcom spoločnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group.

Správa o solventnosti a finančnom stave 2017 PDF (2,01 MB)
Výročná správa 2017 PDF (1,47 MB)
Annual report 2017 PDF (1,75 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave 2016 PDF (2,67 MB)
Výročná správa 2016 PDF (5,61 MB)
Annual report 2016 PDF (7,89 MB)
Výročná správa 2015 PDF (20,28 MB)
Annual report 2015 PDF (13,09 MB)
Výročná správa 2014 PDF (16,23 MB)
Annual report 2014 PDF (14,72 MB)
Výročná správa 2013 PDF (6,57 MB)
Annual report 2013 PDF (5,83 MB)
Výročná správa 2012 PDF (6,11 MB)
Výročná správa 2011 PDF (3,67 MB)
Výročná správa 2010 PDF (1,94 MB)
Výročná správa 2009 PDF (2,52 MB)
Annual report 2009 PDF (2,34 MB)
Výročná správa 2008 PDF (1,44 MB)
Výročná správa 2007 PDF (1,65 MB)
Výročná správa 2006 PDF (803 kB)
Správa auditora k výročnej správe 2006.pdf PDF (443 kB)
Správa o činnosti 2005 PDF (3,29 MB)
Správa o činnosti 2004 PDF (469 kB)
Správa o činnosti 2003 PDF (245 kB)