Partneri

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group

  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (CZ)

Čítať viac.

Maklérske spoločnosti

  • Capitol a.s. - maklérska spoločnosť vytvorená poisťovňou KOOPERATIVA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

V roku 2003 bola uzatvorená dohoda o strategickom partnerstve medzi poisťovňou KOOPERATIVA a Slovenskou sporiteľňou. Cieľom tohto partnerstva bolo rozšírenie dostupnosti ponuky finančných a poistných produktov a tým zvýšenie komfortu našich klientov na celom území SR. Spolupráca prináša exkluzívne produkty a služby. Čítať viac.

Družstevná únia Slovenskej republiky

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. je členskou organizáciou Družstevnej únie Slovenskej republiky. Družstevná únia Slovenskej republiky je dobrovoľné záujmové združenie družstevných zväzov založené za účelom spoločnej ochrany ich záujmov. Je členskou organizáciou Medzinárodného družstevného zväzu ICA a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli. Čítať viac.