Pobočky a servisy

 

Vážení klienti, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR vás upozorňujeme, že pri návšteve je vašou povinnosťou:
  • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom FFP2 alebo obdobným prostriedkom,
  • použiť dezinfekciu / jednorazové rukavice,
  • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre,
  • dodržiavať obmedzený počet klientov, ak je to nevyhnutné, ich presný počet je uvedený na ozname pred vstupom do pobočky,
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

Podrobnejšie informácie sú vyvesené na oznamoch pred pobočkou. Ďakujeme za pochopenie.