Poistenie finančnej straty GAP

Poistite si nové vozidlo pred finančnou stratou

Vyberte si variant na 3, 4 alebo 5 rokov a my dorovnáme finančnú stratu, ktorá vám vznikne pri totálnej škode na vašom novom aute.

Chcem vedieť viac Vyplňte online formulár

Pripoistenie finančnej straty GAP

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej hodnoty motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Pripoistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo tesne pred vznikom totálnej škody (napríklad krádež, havária).

Všeobecná hodnota vozidla rokmi klesá. S pripoistením GAP počas prvých piatich rokov si môžete zabezpečiť finančné krytie škody porovnateľné s cenou pri kúpe vášho vozidla. Pripoistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Pripoistenie kryje riziko

  • finančnej straty v dôsledku odcudzenia (krádeže, lúpeže) vozidla
  • finančnej straty v dôsledku totálneho zničenia vozidla (pri havárii), v dôsledku živelnej udalosti, napríklad povodne, záplavy, požiaru, zrútenia skál, zeminy alebo lavíny, pádu stromov alebo stožiarov, krupobitia alebo víchrice

Výhody

  • uhradíme rozdiel poistného plnenia medzi skutočnou cenou vozidla, ktorú malo vozidlo pred vznikom totálnej škody a poistným plnením z havarijného poistenia
  • uhradíme vám aj spoluúčasť z dojednaného havarijného poistenia, ak je to dohodnuté v poistnej zmluve
  • pripoistenie môžete dojednať pre nové aj ojazdené vozidlo do 3,5 tony do 5 rokov od výroby vozidla
  • výška poistnej sumy poistenia finančnej straty GAP až do výšky 100 000 EUR

Pripoistenie finančnej straty GAP sa dojednáva ako dodatkové poistenie k havarijnému poisteniu Auto Komplet.