Predvídajte.

Je to jedno zo základných pravidiel pri vedení motorového vozidla. Nikdy neviete, čo sa vám na ceste prihodí. V každej situácii musíte rozmýšľať dopredu a pohotovo reagovať. Len tak máte istotu, že si poradíte.

Dodržujte bezpečný prístup

Rizikové životné poistenie Vodič plus

Rizikové poistenie Vodič plus vám poskytne finančné odškodnenie v prípade straty schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu telesného alebo mentálneho postihnutia. Vyplatené finančné plnenie môžete využiť na čokoľvek pri riešení tejto vzniknutej situácie. Poistenie je vhodné pre všetkých šoférov, odporúčame ho najmä profesionálom, podnikateľom a obchodným cestujúcim.

  • vstúpiť do poistenia môžete vo veku od 16 do 55 rokov
  • za 3 eurá mesačne vám vyplatíme v prípade straty schopnosti šoférovať sumu 10 000 eur
  • poistnú sumu môže vodič dojednať do výšky 30 000, profesionálny vodič do výšky 50 000 eur

Výhody

  • použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané
  • vyplatené financie vám umožnia zaplatenie alternatívnych foriem prepravy, prestavby vozidla v súvislosti s invaliditou, úhradu nákladov spojených s liečbou alebo úhradu bežných výdavkov
  • platiť poistné môžete štvrťročne, polročne alebo ročne
  • toto poistenie môžete spojiť s povinným aj havarijným poistením a uhrádzať tak poistné jednou platbou za všetky zmluvy