Životné poistenie

Hlavným poslaním životného poistenia je zabezpečenie blízkych v prípade úmrtia a vás ako poisteného v prípade ťažkého zranenia s trvalými následkami, v prípade vážnych chorôb, invalidity, PN a podobne. Každá závažná zdravotná komplikácia s výpadkom príjmu môže ohroziť finačnú stabilitu rodiny. Ešte väčší význam má životné poistenie v prípade hypotéky.

Poisťovna KOOPERATIVA má v ponuke rôzne životné poistenia. Je len na vás, či si chcete spolu s poistením napríklad vytvárať finančnú rezervu, investovať či poistiť sa pre prípad straty príjmu. Jednotlivé poistenia si môžete ďalej rozšíriť prostredníctvom pripoistení.

Súčasťou pripoistenia vážnych chorôb je aj Služba Druhý medicínsky názor pre overenie správnosti vážnej diagnózy a navrhnutej liečby, ktorú stanovili lekári na Slovensku. O stanovisko môžete požiadať nezávislých špecialistov v zahraničí a to aj viackrát počas svojho poistenia.

Vyberte si svoje životné poistenie