Archív poistných podmienok

Auto

Názov Platný od Platný do
Asistečné služby AutoMat_príloha 1 k OPP 2021 01.02.2022 30.04.2022
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 01.09.2016 14.06.2022
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 od 15.6.2022 15.06.2022 30.09.2022
Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku 512 MINI KASKO 01.11.2020 30.06.2021
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie asistenčných služieb AutoMat_OPP 2021 01.02.2022 30.04.2022
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1.1.2019 01.01.2019 14.07.2022
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platnosť 1.11.2017 01.11.2017 31.12.2018
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné do 14.7.2022 15.06.2022 14.07.2022
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 1.10.2019 01.10.2019 28.02.2021
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 1.3.2021 01.03.2021 14.06.2022
Všeobecné poistné podmienky havarijného poistenia AutoMat - 960_od 01.05.2022 01.05.2022 30.09.2022
Všeobecné poistné podmienky havarijného poistenia AutoMat č. 960 01.02.2022 30.04.2022
Všeobecné poistné podmienky pre Havarijné poistenie MINI KASKO č. 950/ 2020 01.11.2020 30.06.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 01.01.2015 14.06.2022
Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie vozidiel-902_01082016-14062022 01.08.2016 14.06.2022
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711A1 platné do 14.7.2022 01.10.2019 14.07.2022
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711A1 platné od 1.11.2017 01.11.2017 31.12.2018
Späť