Archív poistných podmienok

Cestovné poistenie

Názov Platný od Platný do
Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku_cest.poistenie_HZS online č. 485 15.12.2015 09.10.2022
Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku_GLOBALTRAVEL online č. 486 15.12.2016 30.06.2021
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL turist č. 670 02.07.2018 31.07.2021
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBALTRAVEL č. 490 01.01.2018 01.07.2021
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBALTRAVEL online č. 486 15.12.2016 30.06.2021
Poistné podmienky pre celoročné poistenie liečebných nákladov č. 391 01.01.2018 01.07.2021
Poistné podmienky pre cestovné poistenie v zahraničí Eurotravel č. 390 01.01.2018 20.03.2020
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic 01.01.2001 01.07.2018
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic špeciál 01.01.2001 01.07.2018
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card premium 01.01.2001 01.07.2018
Poistné podmienky pre tuzemské cestovné poistenie č. 393 01.01.2009 15.05.2022
Poistné podmienky pre tuzemské cestovné poistenie_Horská záchranná služba online č. 485 15.12.2015 09.10.2022
Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_Cestovné poistenie 15.06.2021 15.09.2021
Zmluvné dojednania pre poistenie pandémie alebo epidémie COVID-19_ZD - COVID-19 01.07.2021 31.07.2021
Zmluvné dojednania pre poistenie pandémie alebo epidémie COVID-19_ZD - COVID-19 od 1.8.2021 01.08.2021 06.03.2022
Zmluvné dojednania pre poistenie pandémie alebo epidémie COVID-19_ZD - COVID-19 od 7.3.2022 07.03.2022 31.05.2022
Späť