Archív poistných podmienok

Poistenie bývania

Názov Platný od Platný do
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. 156 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie asistenčných služieb Global Assistance Slovakia č. OZD-AS-G 01.07.2018 01.11.2019
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie budov a stavieb - Indexácia OZD-I_27022018_14122020 27.02.2018 14.12.2020
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie bytových domov OZD-BD_15042018-14122020 15.04.2018 14.12.2020
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Pripoistenie OZD-P_01122017-14122020 01.12.2017 14.12.2020
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie predĺženej záruky k domácim elektrospotrebičom OZD-PZ 01.07.2018 01.11.2019
Všeobecné poistné podmienky Majetok občanov 2019 15.09.2019 31.03.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 01.01.2009 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov č. 108-3 01.09.2014 01.11.2019
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP_2020 01.10.2020 14.06.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606-5_28042008-01042021 28.04.2008 01.04.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 01.01.2009 14.12.2020
Zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti BEZSTAROSTNÝ DOMOV č. ZD-DC-3 01.09.2014 01.11.2019
Zmluvné dojednania pre poistenie pomníkov 01.09.2014 01.11.2019
Zmluvné dojednania pre poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlastníctve, rekreačného domu, chaty alebo domu vo výstavbe č. ZD-RD/B-3 01.09.2014 01.11.2019
Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia ZD SZ-2 01.08.2012 30.09.2021
Späť