Archív poistných podmienok

Poistenie podnikateľských rizík

Názov Platný od Platný do
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielky OPP PZ 407_01102011_14122020 01.10.2011 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256_01092009-14122020 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE 307_15122020-30092021 15.12.2020 30.09.2021
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. 156 01.09.2009 14.12.2020
PPpre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov PODNIKATEĽ 462_01102020_14122020 01.10.2020 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 01.01.2009 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. MP 2020_15062022 15.06.2022 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov č. 108-3 01.09.2014 01.11.2019
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb MP 106_15062022 15.06.2022 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606-5 01.01.2020 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO ZP 2020_01072022 01.07.2022 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO ZP 606_15062022 15.06.2022 31.12.2023
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 01.01.2009 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostiI za škodu PO a podnikajúcich FO č.ZP 2020 15.12.2020 30.06.2022
Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia ZD SZ-2 01.08.2012 30.09.2021
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu škôl ZD-Š_01072010-14122020 01.07.2010 14.12.2020
Späť