Archív poistných podmienok

Poistenie zodpovednosti

Názov Platný od Platný do
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditora 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti colníkov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov 15.12.2020 31.12.2022
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti policajtov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti profesionálnych vojakov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti štátnych zamestnancov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu bytového domu 15.12.2020 31.12.2022
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok OPP PZ č. 407 01.10.2011 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 256 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE č. 307 01.08.2012 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 15.12.2020 28.02.2022
Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 15.05.2019 14.12.2020
Všeobecné poistené podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou malého plavidla_01062006 01.06.2006 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie č. 169 14.03.2019 14.01.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie_CK_2021 15.01.2021 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu 15.12.2020 30.06.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - ENVIRO_01072022 01.07.2022 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 01.01.2009 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 15.05.2019 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 15.12.2020 28.02.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania_VP 2022 01.03.2022 31.12.2022
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednostiI za škodu PO a podnikajúcich FO č.ZP 2020 15.12.2020 30.06.2022
Späť