Archív poistných podmienok

Poistenie zodpovednosti

Názov Platný od Platný do
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti colníkov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti policajtov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti profesionálnych vojakov 01.07.2004 15.06.2019
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti štátnych zamestnancov 01.07.2004 15.06.2019
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 01.01.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 256 01.09.2009 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok OPP PZ č. 407 01.10.2011 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE č. 307 01.08.2012 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditora 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov 01.01.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty 01.01.2019 14.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie č. 169 14.03.2019 14.01.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 15.05.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 15.05.2019 14.12.2020
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov 01.01.2020 14.12.2020
Späť