Archív poistných podmienok

Poistné zmluvy uzatvorené Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s.

Názov Platný od Platný do
Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku Cestovné poistenie od 01.05.2016 01.05.2016 17.06.2022
Osobitné poistné podmienky pre prípad živelných udalosti č. 156 01.09.2009 14.12.2020
Poistné podmienky 108-2, 606-2, ZD RD-2 (poistenie nehnuteľnosti SLSP č. 446) 16.09.2010 06.05.2016
Poistné podmienky cestovné poistenie k platobným kartám SLSP č. 291-294 od 1.6.2015 01.06.2015 30.04.2016
Poistné podmienky cestovné poistenie k platobným kartám SLSP č. 291-294 od 1.7.2014 01.07.2014 31.05.2015
Poistné podmienky cestovné poistenie ku kreditnej karte Visa exclusiv SLSP č. 290 od 1.5.2016 01.05.2016 31.12.2018
Poistné podmienky cestovné poistenie ku kreditnej karte Visa exclusiv SLSP č. 290 od 15.3.2013 15.03.2013 30.04.2016
Poistné podmienky cestovné poistenie v zahraničí č. 394 21.01.2013 30.06.2018
Poistné podmienky poistenie majetku a zodpovednosti občanov_SLSP 01.08.2020_VPP MO SLSP 2020 01.08.2020 16.09.2021
Poistné podmienky poistenie právnej ochrany SLSP č. 116 10.11.2016 31.12.2020
Poistné podmienky poistenie tuzemské cestovné poistenie a HZS č.385 21.01.2013 30.06.2018
Poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám SLSP č. 291-294 od 1.5.2016 01.05.2016 04.06.2021
Poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám SLSP č. 291-294 od 5.6.2021 05.06.2021 17.06.2022
Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie_SLSP 01.01.2020 31.07.2021
Poistné podmienky pre Poistenie k úveru 01.10.2019 02.07.2021
Poistné podmienky pre Poistenie k úveru 01.02.2017 01.02.2017 30.09.2019
Poistné podmienky pre Poistenie k úveru 03.07.2021 03.07.2021 31.05.2022
Poistné podmienky pre poistenie ŽIVOT 01.01.2020 31.07.2020
Poistné podmienky pre poistenie ŽIVOT_01082020 01.08.2020 31.07.2021
Poistné podmienky pre Rizikové životné poistenie Osobná poistka_SLSP č. 1205 01.10.2019 30.04.2020
Verejné vyhlásenie spoločnosti KOOPERATIVA_cestovné poistenie k medzinárodným platobným kartám SLSP_rozšírenie krytia Náklady horskej záchrannej služby 01.04.2021 30.09.2021
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 01.01.2009 14.12.2020
Späť