Archív poistných podmienok

Život a zdravie

Názov Platný od Platný do
1000 - VPP pre životné poistenie pre prípad smrti a pre prípad vážnych chorôb (Hasiči) - do 31.12.2015 01.07.2014 31.12.2015
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej PN č. 871 01.09.2004 31.12.2008
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej PN č. 873 01.01.2009 31.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad straty zamestnania č. 872 01.09.2004 31.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 880 01.07.2013 31.12.2013
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 890 do 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 890 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 830 01.05.2005 31.12.2008
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 831 01.01.2009 31.10.2011
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 832 01.11.2011 20.12.2012
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 833 21.12.2012 31.12.2013
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 834 01.01.2014 31.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 835 do 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 835 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 881 do 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 881 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu a invalidity č. 810 01.07.1993 28.02.2003
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 811 01.03.2003 31.12.2008
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 812 01.01.2009 31.10.2011
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 813 01.11.2011 20.12.2012
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 814 21.12.2012 31.12.2013
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 815 01.01.2014 31.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 816 01.01.2015 30.09.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 817 do 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 817 od 1.1.2016 01.10.2016 31.12.2018
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 818 01.01.2019 30.06.2020
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 820 01.05.2005 31.10.2011
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 821 01.11.2011 20.12.2012
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 822 21.12.2012 31.12.2013
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 823 01.01.2014 31.12.2014
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 824 01.01.2015 30.09.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 825 do 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 825 od 1.1.2016 01.10.2016 31.12.2018
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 826 01.01.2019 30.06.2020
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 910 01.01.2017 31.12.2018
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Individuálne zdravotné poistenie HI1 - Skoré uzdravenie_01 01.11.2019 30.06.2022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE ZA BEŽNE PLATENÉ POISTNÉ - PRODUKT IŽP7_01 01.11.2019 31.12.2019
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre IŽP5 FUTURA INVEST_01 01.11.2019 31.12.2019
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre Poistenie Nádej HI2 - Zdravotné poistenie onkochorôb 01.11.2019 30.06.2022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S7 Profi komplet_01 od 1.11.2019 01.11.2019 28.02.2022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S7 Profi komplet_02 od 1.3.2022 01.03.2022 14.04.2022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie S7 Profi komplet_03 od 15.4.2022 15.04.2022 30.06.2022
Rozsah nárokov a zmluvné dojednania pre poistenie U7, U8, U17, U18_01 01.11.2019 31.12.2019
Verejný prísľub životné poistenie 2020_4.Q 01.10.2020 15.06.2022
VPP pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 900 01.10.2012 31.12.2013
VPP pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 901 01.01.2014 31.12.2014
VPP pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 902 do 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
VPP pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 902 od 1.1.2016 01.01.2016 30.09.2017
Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 790 do 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 790 od 1.1.2016 01.10.2016 31.12.2018
Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 791 01.01.2019 31.12.2019
Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1101 01.01.2019 30.09.2020
Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 712 do 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015
Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 712 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre Hasičskú poisťovňu úrazové poistenie č. HP2 22.08.1995 29.06.2001
Všeobecné poistné podmienky pre Hasičskú poisťovňu životné poistenie č. HP1 03.09.1996 29.06.2001
Všeobecné poistné podmienky pre IIŽP č. 774 01.07.2009 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre IIŽP č. 784 01.02.2014 24.02.2015
Všeobecné poistné podmienky pre IIŽP19 č. 773 01.07.2008 01.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre Index Adria č. 775 01.04.2010 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre Index Adria č. 775 01.04.2010 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 903 01.10.2017 31.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 904 01.01.2020 28.02.2022
Všeobecné poistné podmienky pre investičné poistenie IŽP24 Viedenský valčík č. 785 14.12.2012 27.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre investičné poistenie IŽP26 City Invest č. 1201 10.09.2014 25.11.2014
Všeobecné poistné podmienky pre investičné poistenie IŽP27 City Invest 2 č. 1202 12.01.2015 25.02.2015
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 770 28.11.2000 28.02.2004
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 771 01.03.2003 16.04.2013
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 779 16.04.2012 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 781 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 782 01.04.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie č. 783 01.01.2015 30.09.2015
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie GARANT INDEX ISTOTA č. 772 01.09.2007 05.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie IŽP22 č. 777 01.06.2011 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie IŽP22 č. 788 01.01.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie IŽP22 č. 789 do 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre investičné životné poistenie IŽP22 č. 789 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2017
Všeobecné poistné podmienky pre IŽP21 Garant Invest Lloyds č. 776 01.03.2011 29.02.2012
Všeobecné poistné podmienky pre IŽP23 Garant Invest Life č. 778 01.03.2012 31.08.2016
Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1203 25.02.2015 30.09.2020
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 850 22.08.1994 28.02.2003
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 851 01.03.2003 31.10.2011
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 852 01.11.2011 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 853 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 854 01.01.2014 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 861 01.09.2004 31.12.2008
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 866 21.12.2012 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad smrti, dočasnej PN a plnej invalidity č. 760 01.05.2002 28.02.2004
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie dlžníka úveru pre prípad straty zamestnania č. 862 01.09.2001 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 920 09.10.2017 31.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 860 15.06.2004 31.12.2008
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 863 01.01.2009 31.10.2011
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 865 01.11.2011 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 867 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 868 01.01.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 869 do 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 869 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre pre investičné poistenie IŽP25 Viedenský valčík 2 č. 786 21.01.2014 23.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre pre investičné životné poistenie IŽP22 č. 787 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre prípad smrti č. 763 01.01.2014 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre prípad smrti č. 762 21.12.2012 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre prípad smrti, dočasnej PN a plnej invalidity č. 761 01.03.2003 20.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1100 do 31.12.2015 01.10.2014 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1100 od 1.1.2016 01.10.2016 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 800 01.07.1993 28.02.2003
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 801 01.03.2003 31.12.2008
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 802 01.01.2009 31.10.2011
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 803 01.11.2011 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 804 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 805 01.01.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 806 01.01.2015 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807 01.01.2016 30.09.2017
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 01.10.2017 31.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 740 01.03.2003 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 741 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 742 do 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 742 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 743 01.01.2019 31.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 744 01.01.2020 31.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 700 01.07.1993 28.02.2003
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 701 01.03.2003 31.10.2011
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 702 01.11.2011 20.12.2012
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 703 21.12.2012 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 704 01.01.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 707 do 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 707 od 1.1.2016 01.01.2016 31.12.2018
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 708 01.01.2019 31.12.2019
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 709 01.01.2020 31.12.2020
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 710 01.10.2013 31.12.2013
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 711 01.01.2014 31.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 č. 1200 do 31.12.2015 10.09.2014 31.12.2015
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 č. 1200 od 1.1.2016 01.01.2016 30.09.2020
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 Viedenský valčík 2 č. 706 21.01.2014 15.12.2014
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie SD13 Viedenský valčík č. 705 14.12.2012 26.12.2013
VšVšeobecné poistné podmienky pre pre poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 864 01.01.2009 20.12.2012
Späť